Eefde-West: ‘Geen aanwijzingen voor kankerveroorzakers’

0
Illustratie op de cover van het onderzoeksrapport van de GGD

EEFDE/LOCHEM – Onderzoek heeft uitgewezen dat in Eefde geen sprake is van een bovengemiddeld aantal kankergevallen. En ook zijn bij vier ‘verdachte’ bedrijven op De Mars in Zutphen geen gevaarlijke stoffen gemeten die de norm overschrijden. Probleem: Bewoners van Eefde-West vinden dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd en ze zijn daarom allerminst gerustgesteld.

De onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan dit bericht zijn  HIER  te lezen (website gemeente Lochem).

Het zogeheten kankerclusteronderzoek van de GGD Gelderland kwam er na aandringen van diezelfde bewoners, woonachtig in het westelijk buitengebied van Eefde, onder de rook van het Zutphense bedrijvenbedrijf De Mars. Daar zijn vier bedrijven onderzocht door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Verder werd door onderzoeksbureau Tauw gekeken naar het grondwater rond een voormalige stortplaats aan de Mettrayweg in Eefde.

‘Niks aan de hand’

Kort samengevat luidt het oordeel op alle fronten: ‘Niks aan de hand’. Het aantal kankergevallen in Eefde is niet hoger dan elders in het land. Bij de onderzochte bedrijven werden weliswaar stoffen als benzeen en dichloormethaan gemeten maar de hoeveelheden zouden geen risico vormen voor de volksgezondheid. ‘Verwaarloosbare risico’s’, aldus de onderzoekers. En bij de voormalige stortplaats voldoet het grondwater aan de drinkwaternorm, zo luidt een andere conclusie.

Borstkanker

Overigens is in Eefde wél een licht bovengemiddeld aantal gevallen van borstkanker geconstateerd. Van deze vorm van kanker is echter bekend dat er doorgaans geen relatie is met omgevingsfactoren.

De uitkomsten zijn vrijdag (12/7) gepresenteerd in het gemeentehuis van Lochem. De bewoners van Eefde-West werden een dag eerder geïnformeerd. Voor de gemeenten Lochem en Zutphen zijn de resultaten geen aanleiding om vervolgonderzoeken in te stellen.

‘Waardeloos’

De betrokken bewoners vertrouwen de uitkomsten niet en vinden dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd. Onder meer tegen EenVandaag (AvroTros) zeiden ze het ‘een waardeloos’ onderzoek te vinden. Voornaamste punt van kritiek is het feit dat de GGD het gehele dorp Eefde heeft meegenomen in het (data-)onderzoek en niet alleen het gebied waar het allemaal om was begonnen.

Verwaterd

Aanleiding voor de onrust was juist het hoge aantal gevallen van kanker in het dunbevolkte westelijke deel van Eefde. Daar werden in een aantal jaren 21 gevallen van kanker binnen 40 huishoudens vastgesteld. Met die cijfers zou wel sprake zijn van een (fors) bovengemiddeld aantal gevallen. Door een groter gebied te onderzoeken zijn de uitkomsten volgens de bewoners verwaterd.

Privacy

De GGD kon de beschikbare data van Nederlandse Kankeregistratie (NKR) slechts op het hele postcodegebied van het dorp onderzoeken. In verband met privacy-aspecten was een meer verfijnde analyse niet mogelijk, zo luidt de uitleg.