Weg Laren-Zutphen betrokken bij inspraak-experiment

0
De N826 (Laren-Zutphen) maakt deel uit van een inspraakproef van de provincie (bron: Provincie Gelderland)

LAREN/ALMEN – De N826 tussen Laren en Zutphen is door de provincie Gelderland geselecteerd voor een proef met een nieuwe vorm van inspraak. Aanwonenden en weggebruikers wordt gevraagd hun aandachtspunten voor de weg zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Het gaat om een online-enquête (zie link onderaan dit bericht).

Groot onderhoud

Door de mening van de betrokkenen in een vroeg stadium op te halen kunnen de inzichten worden betrokken bij de inrichting van de weg. Groot onderhoud voor de weg tussen Laren en Zutphen is gepland voor 2023. Dit onderhoud wordt gecombineerd met andere maatregelen, waaronder verbetering van de verkeersveiligheid.

Inspraak

Groot onderhoud van een provinciale weg vindt elke 9-10 jaar plaats. De onderhoudscyclus is vastgelegd in de zogeheten trajectprogrammering. De provincie betrekt hierbij partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbonden, dorpsraden, aanwonenden en andere belanghebbenden.

Nieuwe aanpak

Voor de N826 is, samen met de N797 (Putten-Garderen), voor het eerst een online-enquête toegevoegd aan de gangbare inspraakprocedure. Omdat het om een nieuwe aanpak gaat wil de provincie ook graag horen wat bewoners ervan vinden om op deze manier hun mening te kunnen geven.

De verkregen inzichten worden betrokken bij onderzoek naar wat er tijdens het groot onderhoud daadwerkelijk moet gebeuren met de weg. In het voorjaar van 2020 worden informatiebijeenkomsten gehouden.

De enquête over de N826 is HIER te vinden.