Eefde-Tegenwind slijpt messen tegen Zutphense windmolens

0
Eerder protest tegen de windmolen bij Eefde op een paaltje van het mislukte kunstwerk 'Het Witte Lint' (archieffoto: LokaalGelderland.nl)

EEFDE/LOCHEM – De Stichting Eefde-Tegenwind slijpt de messen nu bekend is geworden dat het burgerinitiatief IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel het plan voor drie grote windturbines in Zutphen opnieuw hebben opgepakt. De provincie heeft inmiddels de procedurele regie gepakt en wil er voortvarend mee aan de slag.

Het gaat om 3 windturbines aan de rand van bedrijventerrein De Mars en dichtbij de monding van het Twentekanaal in de IJssel. De locatie ligt op een steenworp afstand van de gemeentegrens met Lochem en het dorp Eefde. Met name bewoners van Eefde-west verzetten zich tegen de plannen. Een eerder plan voor dezelfde windmolens werd door de Raad van State vernietigd. De Kroon moet nog uitspraak doen over de veronderstelde strijdigheid met de Wet Natuurbescherming.

Opmerkelijk

Dat de initiatiefnemers op dit moment de draad weer oppakken is opmerkelijk. De Raad van State heeft de minister van Economische Zaken namelijk opgedragen om met een landelijk beleidskader te komen, waarin onder meer bepalingen over afstand, geluid en gezondheidsaspecten van windturbines worden opgenomen. Dit zorgt er alom voor dat initiatieven in de ijskast gaan. Het risico dat de regels tijdens de procedure, of zelfs tijdens de bouw, veranderen is velen te groot. Het kan nog wel anderhalf jaar duren voordat het ministerie met beleidskaders komt, zo is de verwachting.

Het is echter niet verboden om een vergunning aan te vragen. Bij dergelijke grote windmolens moet de provincie vergunning verlenen. De gemeente kan daarbij worden gepasseerd. Gedeputeerde Staten heeft Zutphen inmiddels laten weten dat graag samen wil optrekken. GS schrijven in een brief onder meer: ‘Gezien de klimaatverandering hebben we geen tijd te verliezen en nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Zutphen

Zutphen reageerde inmiddels dat windturbines moeten voldoen aan het plaatselijke ‘afwegingskader wind’. Dat kader moet echter nog worden opgesteld. Daar komen minimaal criteria in te staan ten aanzien van betrokkenheid van omwonenden, ook in de ontwerpfase en criteria ten aanzien van de landschappelijke inpassing en versterking van de biodiversiteit. Verder wil Zutphen criteria opstellen over de financiële participatie van inwoners van de gemeente.

Tegenwind

De Stichting Eefde-Tegenwind heeft deze week een brief verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Daarin worden onder meer de door de provincie benoemde urgentie en relevantie betwist. Voorzitter Lex de Goede schrijft: ‘ Het zal u vermoedelijk duidelijk zijn dat het slagen van het streven naar energieneutraliteit richting 2030 niet af zal hangen van een drietal windturbines in Eefde-west. Het is in het grote geheel van het totale streven van de  Cleantech Regio begroot op 1.07 TWh een druppel ter grote (sic) van ~ 0,3 TWh oftewel ~ 3%. Om voor dit schamele percentage de reeds zwaar geplaagde omwonenden van Eefde-west na vele jaren strijd en leed in afwachting van de volgende zaak bij de RvS wéér een aantal jaren te kwellen kan nimmer de bedoeling zijn van een rechtvaardige overheid.’

Dringend verzoek

Eefde-Tegenwind verzoekt GS dringend om, ‘in afwachting van de komst van landelijke normen die moeten voorkomen dat de gezondheid en het leefgenot van omwonenden voor een langere periode in de waagschaal worden gesteld, geen verdere invulling te geven aan uw voornemen om de initiatiefnemers ter wille te zijn’.