Ed Feijen en Marloes van Schaik Klimaatburgemeesters Lochem

0
Ed Feijen (foto PR)

LOCHEM – Ed Feijen (64) en Marloes van Schaik (26) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Lochem noemen. Ed Feijen draagt deze ‘titel’ voor de tweede keer. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend bij de start van de Nationale Klimaatweek. Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners.

Het is namelijk de bedoeling dat Ed Feijen en Marloes van Schaik de inwoners van de gemeente Lochem inspireren te verduurzamen en maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Burgemeesters

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins.

Lees verder onder de foto…

Marloes van Schaik (foto PR)

Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder dus Ed Feijen en Marloes van Schaik uit gemeente Lochem. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Bijdrage leveren

Ed Feijen is een professioneel schilder die samen met klanten kiest voor de minst milieubelastende producten. Thuis maakt hij de ecologische footprint ook zo klein mogelijk: “You name it, we did it.” Als Klimaatburgemeester wil hij begrip kweken voor een bewuster leven met respect voor mens, dier en plant. Marloes van Schaik inspireert mensen om zich heen met haar eigen ervaringen en tips om gezond en duurzaam te leven. “Ik wil graag laten zien hoe ook jij een bijdrage kunt leveren aan een groener Nederland”, zo zegt ze.

Speciaal voor deze benoeming ontving het tweetal de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die ze de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters van gemeente Lochem zijn.

Klimaatweek

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen zijn alleen haalbaar bij een gezamenlijke inzet van overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners. Er gebeurt al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid.

Dit jaar staat de NKW vooral in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek wordt via vele activiteiten in het hele land aandacht gevraagd voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.