Driekwart ingeschrevenen Viverion zoekt niet echt een woning

0
Het kantoor van Viverion aan de Larenseweg in Lochem

LOCHEM – Woningcorporatie Viverion heeft vastgesteld dat zo’n driekwart van de ingeschreven personen niet echt op zoek zijn naar een woning. Sinds de invoering van een lotingssysteem, nu een jaar geleden, hebben mensen geen voordeel meer bij een inschrijving. Er is geen sprake meer van puntenopbouw.

Inschrijfgeld
Om vervuiling van het bestand en belasting van de systemen tegen te gaan heeft Viverion tegelijk met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem inschrijfgeld ingevoerd. Voor mensen die in mei vorig jaar al ingeschreven stonden gold een vrijstelling van een jaar. Zij moeten vanaf nu wel betalen. Het eerste jaar kost de inschrijving 15 euro, daarna 10 euro per jaar.

Uitgeschreven
Wie niet betaald wordt automatisch uitgeschreven. Wie na verloop van tijd toch weer actief op zoek is naar een andere woning kan zich opnieuw inschrijven. Dit heeft dus geen gevolgen voor de kans op een woning of de wachttijd.

Ingeschrevenen die nu moeten betalen om uitschrijving te voorkomen hebben een (digitale) brief ontvangen van Viverion.