Draagvlakonderzoek windmolens bij Eefde start in februari

0
(foto: pixabay.com)

EEFDE/ZUTPHEN – Het draagvlakonderzoek rond de komst van drie windmolens op Zutphense grondgebied nabij Eefde gaat in februari 2017 van start. De gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen hebben hiervoor het Groningse bureau Enneüs in de arm genomen.

IJsselwind
Energiecoöperatie IJsselwind B.V. werkt met Waterschap Rijn en IJssel aan plannen voor drie windmolens in de buurt van het Twentekanaal. Twee daarvan komen ten noorden van het Twentekanaal, nabij de Meijerinkstraat. Deze twee molens komen in handen van IJsselwind, dat weer bestaat uit energiebedrijven uit Lochem, Zutphen en Brummen, waaronder Lochem Energie. Het idee is dat de opbrengsten van de molens terugvloeien in de gemeenschap.

Kaart van de beoogde locaties voor drie windmolens. (bron: gemeente Lochem)
Kaart van de beoogde locaties voor drie windmolens. (bron: gemeente Lochem)

De Mars
In het noordelijk deel van bedrijventerrein De Mars – nabij Fort de Pol – in Zutphen is de bouw van een windmolen van het Waterschap Rijn en IJssel gepland. De gemeente Zutphen heeft een principebesluit genomen over de beoogde locaties zodat tijdens het draagvlakonderzoek duidelijk is waar het concreet om gaat. Nog concreter wordt het met gegevens uit de business-case waaraan IJsselwind werkt. Hierin komen details te staan over de hoogte, spanwijdte en verwachte opbrengst van de molens.

Presentatie
Het bureau Enneüs presenteert in januari een onderzoaksplan waarin onder meer staat wie er bij het onderzoek worden betrokken. Die presentatie is openbaar en in aanwezigheid van de drie gemeenteraden, de initiatiefnemers en de tegenstanders die zijn verenigd in Eefde Tegenwind. Er is nog weinig bekend over de onderzoeksmethode maar er komt vermoedelijk een (online-)enquete terwijl er ook met betrokken bewoners gesprekken zullen worden gevoerd.

Essentieel
Essentieel voor het onderzoek is de grote van het gebied waarbinnen mensen worden ondervraagd. Dichtbij de beoogde locaties is vermoedelijk sprake van veel verzet vanwege het ‘niet-in-mijn-achtertuin-effect’. Mensen die verderweg wonen zijn mogelijk juist vaker voorstander van windenergie, zeker als de opbrengst in hun eigen voordeel is. Details hierover worden in januari bekend.

Werkgroep
Er wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten, waterschap, IJsselwind, Eefde Tegenwind. De werkgroep heeft een klankbord- en adviesfunctie. De onderzoekers van Enneüs hebben overigens ervaring met dit soort onderzoek rond windenergie. Volgens de betrokken gemeenten haalt het Groningse vaak een hoge respons.

Vervolg
De resultaten zijn vermoedelijk in april of mei bekend. Op basis daarvan moeten de gemeenten een ‘go’ of ‘no-go’ besluit nemen. De Lochemse wethouder Trix van der Linden hoopt dat dit nog voor de zomer van 2017 lukt. Bij een ‘go’ kan de bestemmingsplanprocedure starten. Op dat moment stellen Zutphen en Lochem ook een tweede budget van 33.333 euro beschikbaar.  Dit is een voorfinanciering in de vorm van een lening.