Doornberg is voorlopig nog niet weg uit Almen

0
Een deel van de bandenvoorraad van Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen (archieffoto: LochemsNieuws)

ALMEN/LOCHEM – De rechter, die het kort geding behandelt dat de gemeente aanspande tegen Doornberg Recycling in Almen, heeft vorige week woensdag een klemmend beroep gedaan op beide partijen om er samen uit te komen. Het lijkt vooral te draaien om tijd. Tijd die Doornberg vraagt en die het Lochemse college eigenlijk niet wil geven. Het bedrijf is bezig met zeker drie alternatieve locaties.

Doornberg heeft een vergunningaanvraag lopen en MER-melding gedaan in het Friese Veenwouden (gemeente Dantumadeel). Daar is een stuk grond gehuurd. Verder meldde dagblad Tubantia maandag dat er tevens een vergunning is aangevraagd bij de gemeente Enschede voor een terrein aan de Binnenhaven aldaar.

Uit andere bron is vernomen dat het in Enschede gaat om een erfpachtconstructie. Op het terrein is nu een oud-ijzerhandel gevestigd. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd en de gemeente is een Bibop-onderzoek gestart. Dit is een integriteitsonderzoek en standaard bij dit soort procedures. Er is ook nog een derde locatie in beeld, ook in Friesland. Daar wordt onderzocht wat er vergunning-technisch mogelijk is.

Informatie

Uit mondelinge en schriftelijke informatie die LochemsNieuws uit betrouwbare bronnen heeft verkregen is veel duidelijk geworden over wat er speelt. Doornberg zelf heeft niet gereageerd op een verzoek van de redactie om de informatie te bevestigen dan wel te ontkennen. Ook het college van B&W van Lochem onthoudt zich van commentaar in het belang van de onderhandelingen.

Het kort geding dat vorige week – na een eerdere schorsing – werd hervat leidde ertoe dat de rechter Lochem aanbood om direct een uitspraak te doen als de gemeente daarop stond. Daarbij waarschuwde hij echter dat dit zou kunnen leiden tot een last voor Doornberg waaraan de ondernemer onmogelijk zou kunnen voldoen. Als het bedrijf omvalt, kan dit ertoe leiden dat de gemeente Lochem zelf opdraait voor de ontruiming van het terrein.

Weer in gesprek

Wie dat terrein aan de Scheggertdijk kent kan zich voorstellen dat het afvoeren van de enorme bergen banden niet goedkoop zal zijn. Dit vooruitzicht bracht de gemeente er mede toe om weer in gesprek te gaan met Doornberg. Eerder overleg leidde tot niets en beide partijen hebben elkaar al geruime tijd niet meer gesproken.

Het overleg in de wandelgangen van de rechtbank leidde ertoe dat beide partijen instemden met nieuw overleg. De rechter schorste het kort geding daarop voor de tweede keer. Een tijdslimiet is niet aan de nieuwe gespreksronde verbonden, maar de gemeente Lochem liet vrijdag al weten dat de partijen ervan doordrongen zijn dat het niet al te lang moet duren. De rechter verwacht bij hervatting een plan van aanpak. Dit leidt dan tot een verbindende vaststellingsovereenkomst.

Factor tijd

Het is wel duidelijk dat de factor tijd de grootste rol speelt nu Doornberg enkele alternatieve locaties onderzoekt. Een vergunningprocedure duurt, als er geen enkele tegenstand komt, gemakkelijk zes maanden. Pas als de vergunning er ligt kan worden begonnen met de daadwerkelijk verhuizing, als het beoogde terrein tenminste gebruiksklaar is. Als alle materiaal dat in Almen ligt opgeslagen in de ruwe vorm moet worden afgevoerd zou het gaan om 120 werkdagen, zo gaf de Doornberg tijdens de zitting aan.

Dit kan worden verminderd door zoveel mogelijk banden en ander materiaal nog voor verhuizing te shredderen. Doornberg gaf aan te willen onderzoeken of dit kan plaatsvinden in de bedrijfshal op het terrein. Dat zou de geluidsoverlast van het shredderen, dat tot nu toe buiten gebeurt, aanzienlijk kunnen verminderen. Het bedrijf heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. De gemeente Lochem bevestigt dit maar heeft de aanvraag niet in behandeling genomen omdat deze niet compleet is.

Continuïteit

Opvallend detail: De rechter gaf aan dat Doornberg, als het meer tijd krijgt, met voldoende volume actief moet kunnen blijven om de continuïteit te waarborgen. Dit houdt in dat er nog steeds nieuwe aanvoer van grondstoffen moet kunnen zijn. Omdat de gemeente al eigenaar van het terrein is, kan voor de resterende tijd wel een huursom van Doornberg worden gevraagd.

Na de zitting van vorige week heeft het Lochemse college de gemeenteraad en de pers slechts laten weten dat het kort geding voor de tweede keer is geschort en dat nieuw overleg volgt. Inhoudelijke informatie heeft ook de gemeenteraad dus niet.

Achtergrond

Doornberg tekende eind 2018 een contract op basis waarvan het bedrijf het terrein al op 1 mei van dit jaar leeg moest hebben. De opstallen hadden uiterlijk 1 augustus verdwenen moeten zijn. Met de afspraken is in totaal bijna 2,8 miljoen euro gemoeid. Dit bestaat uit aankoopsom van de grond en een verhuisbonus. Deze bonus is uiteraard nog niet uitgekeerd. Lochem wil de kosten terugverdienen door 7 dure bouwkavels te verkopen op het bewuste terrein.