Doornberg Almen niet op 1 augustus weg; Schikking onderzocht

0
Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen (archieffoto: LochemsNieuws)

ALMEN/LOCHEM – Een verrassing is het niet meer, maar het staat nu vast dat Doornberg Recycling niet op 1 augustus is vertrokken uit Almen, zoals eerder was afgesproken. Het bedrijf kan geen andere locatie vinden. Beide partijen blijken elkaar vorige week al voor de rechter te hebben getroffen. Die vraagt gemeente en Doornberg om een schikkingsmogelijkheid te onderzoeken.

De gemeente Lochem benadrukt dat het bij overleg over een schikking niet zal gaan om de vraag óf het bedrijf vertrekt maar wanneer en op welke voorwaarden. De gemeente heeft, zoals nu blijkt, een kort geding aangespannen tegen Doornberg. Dit omdat het bedrijf de voorraden banden en rubber niet zichtbaar afbouwde en ook geen gehoor gaf aan de vraag naar een plan van aanpak voor de ontruiming.

Vier weken

Als het door de voorzieningenrechter gevraagde onderzoek naar een schikking niets oplevert moet de rechtbank een oordeel vellen. Voor het onderzoek is maximaal vier weken uitgetrokken.

Voor de gemeente Lochem blijft het doel dat de locatie aan de Scheggertdijk 7 op een zo kort mogelijke termijn vrijkomt. In december 2018 heeft de gemeente Doornberg uitgekocht. Toen werd afgesproken dat het bedrijf nog tot 1 augustus van dit jaar de gelegenheid krijg om de voorraden af te bouwen en het terrein te ontruimen. Op dat moment zag het ernaar uit de Doornberg in Zutphen terecht kon maar dit werd doorkruist door een stikstofmaatregel (PAS) van het Rijk.

Verbod op aanvoer

In de dagvaarding heeft de gemeente de rechter gevraagd om Doornberg te verbieden om nog langer nieuwe voorraden aan te voeren, op last van een dwangsom. Ook vraagt de gemeente om Doornberg te verplichten de locatie aan de Scheggertdijk 7 te verlaten per 1 augustus 2020 of op een andere door de rechter te bepalen datum. De rechter is dus niet meteen ingegaan op deze eisen maar wil eerst weten of de partijen er onderling nog uit kunnen komen.

Direct omwonenden en de gemeenteraad zijn over de jongste ontwikkelingen geïnformeerd.

Achtergrond:
Lochem trok eind 2018 bijna 2,8 miljoen euro uit om het terrein van Doornberg aan te kopen en om woningbouw op deze locatie planologisch voor te bereiding. Het idee is om er zeven grote bouwkavels te realiseren. Die moet gemiddeld zo’n vier ton per stuk opleveren om de gemeente quitte te laten spelen. 

De gemeente zag uitkoop als laatste mogelijkheid om tegemoet te komen aan aanhoudende klachten van omwonenden. Zij ondervinden veel last van het zeer luidruchtige shredderen van autobanden en ander rubberen materialen. Ook zijn ze beducht op brand. Elders in het land is gebleken dat branden in stapels met banden zeer moeilijk zijn te bestrijden.