Directeur Noppen weg bij Het Plein

0

LOCHEM/ZUTPHEN – Directeur Hendrik Noppen vertrekt per direct bij Het Plein, dat alles rond werk en inkomen regelt voor Lochem en Zutphen. Het vertrek komt eerder dan de geplande datum van 1 juli maar het werk van Noppen is klaar, zo luidt de uitleg.

Het Plein is op zoek naar een nieuwe directeur die invulling kan geven aan de verbeterslag van de organisatie. Het dagelijks bestuur – waarin ook de wethouders van Lochem en Zutphen die over werk & inkomen gaan zitting hebben – heeft de voortgangsrapportage ‘Verbeteringen’ vastgesteld.

Interim-directeur Hendrik Noppen vertrekt bij Het Plein

Nieuwe fase
Daarmee komt Het Plein in een nieuwe fase. Noppen was als interim-directeur nauw betrokken bij de probleemanalyse en het uitstippelen van nieuw beleid. Zijn opvolger moet de ingeslagen weg samen met het managementteam en de medewerkers bestendigen. De organisatie is er naar eigen zeggen nog niet, maar er zijn diverse veranderingen in gang gezet. Het managementteam is inmiddels op sterkte en kan de periode tot de komst van een nieuwe directeur opvangen, zo is de verwachting.

Problemen
De gemeenschappelijke sociale dienst van Lochem en Zutphen (voor die laatste gemeente worden ook zorg-/Wmo-taken uitgevoerd) kende vanaf het begin grote problemen. Lange tijd ging bijna alle aandacht uit naar het verstrekken van uitkeringen. Het begeleiden van mensen richting arbeidsmarkt leed daar ernstig onder. Vorig jaar pompten de gemeenten eerst extra geld in de organisatie en later werd het management vervangen. Hendrik Noppen werd toen directeur.

Heroverweging
Inmiddels beraden zowel Lochem als Zutphen zich op de vraag wat zij willen met de zogeheten gemeenschappelijke regeling (GR). Zutphen gaf aan meer sturingsmogelijkheden te willen. Of dit binnen de huidige opzet kan is de vraag. Voor Lochem is dit aanleiding om het gehele beleid rond de Participatiewet te heroverwegen. Gedacht wordt aan een aantal scenario’s waarbij rekening wordt gehouden met zowel voortzetting als beëindiging van de GR. Een raadscommissie buigt zich inmiddels over deze kwestie.