Delta in afgeslankte vorm verder voor Lochem, Bronckhorst en Voorst

0

LOCHEM/ZUTPHEN – Delta, dat de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert, werkt nu nog voor 5 gemeenten. Omdat Zutphen en Brummen er op 1 januari een punt achter zetten, gaan Lochem, Bronckhorst en Voorst alleen verder. Dat heeft gevolgen voor de organisatie. Voor een substantieel deel van de ambtelijke staf en de begeleiders is straks geen plaats meer. Hoeveel van de 42 fte’s verdwijnen is nog onduidelijk.

Extra taken
Delta gaat volgend jaar de Wsw uitvoeren voor de 3 overgebleven gemeenten. Lochem en Voorst gaan daarnaast aparte dienstverleningsovereenkomsten met Delta aan voor extra diensten op het vlak van bijvoorbeeld re-integratie, jobcoaching en assessments.

Begin 2019 start een verkenning die moet uitwijzen of ook andere taken door Delta kunnen worden uitgevoerd. Te denken valt aan gedeeltelijke uitvoering van de Participatiewet en nieuw beschut werk.

Afslanking
De uitbreiding van taken kan afslanking van de organisatie niet voorkomen. Door het vertrek van Zutphen en Brummen neemt het aantal cliënten flink af. Voor de Wsw-medewerkers uit de 3 gemeenten hebben de veranderingen geen gevolgen.

Interim-directeur
Vorige week is een interim-directeur aangesteld die een plan van aanpak moet opstellen. Dit kan vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019 zijn afgerond. Als de betrokken medewerkers daarvan op de hoogte zijn gesteld gaat de informatie ook naar de betrokken gemeenteraden.