Corona in de regio: Meer veerkracht, minder saamhorigheid

0
Een deel van de infographic van de GGD naar aanleiding van het onderzoek (bron: GGD NOG)

LOCHEM/APELDOORN – Het gevoel van saamhorigheid is afgenomen maar inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn wel veerkrachtiger dan een half jaar geleden. Dit blijkt uit de 8e coronapeiling van de GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 4 tot en met 11 november is gehouden.

Tijdens de coronacrisis brengt de GGD in kaart wat de gevolgen van de crisis zijn. De coronapeilingen zijn gestart in maart 2020. In november werd de 8e peiling gehouden. Hieruit blijkt dat het gevoel van saamhorigheid is afgenomen en in ernstige mate. In mei ervoer nog 19% van de inwoners meer saamhorigheid in de samenleving. Nu is dit nog maar 10 procent.

Veerkracht

Met de veerkracht, oftewel het vermogen om met stress en tegenslag om te gaan, zit het in wel goed: 81% van de inwoners heeft een gemiddelde tot hoge veerkracht. Dat is een toename ten opzichte van mei. Toen was dit nog 78%. De veerkracht neemt toe met de leeftijd. Ook hebben mannen, samenwonenden en hoger opgeleiden vaker een hoge veerkracht.

39% van de mensen met klachten heeft zich laten testen bij een GGD-testlocatie, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is vergelijkbaar met de resultaten in mei 2021. Het verschil is dat in november 2021 steeds meer mensen een zelftest hebben gedaan.

Testen

Mensen die in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek griepachtige verschijnselen hadden en zich niet hebben laten testen, geven verschillende redenen hiervoor. De helft van de gevaccineerden geeft aan zich niet te hebben laten testen, omdat ze gevaccineerd zijn tegen corona. Redenen die zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden noemen zijn: ‘de klachten waren te wijten aan iets anders’ (53%); ‘ik had al een zelftest gedaan en vond het niet nodig om mij te laten testen’ (38%) en ‘de klachten waren niet ernstig genoeg’ (38%). De GGD benadrukt dat het belangrijk blijft dat iedereen met klachten zich laat testen.

Zelftest

Testen met klachten kan bij een GGD-testlocatie, maar mensen met milde klachten mogen ook een zelftest gebruiken. Milde klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden. Is de zelftest positief, dan moet er altijd een extra test gedaan worden bij een GGD-testlocatie. Dit geldt ook voor iedereen die gevaccineerd is of al corona heeft gehad.

Twee op de drie mensen die besmet zijn (geweest) met het coronavirus hebben milde klachten (gehad). 30% heeft lange tijd restklachten (gehad). Ruim een op de drie inwoners vindt het lastig in te schatten hoe erg besmetting voor hen zal zijn. “Ik weet niet in welke mate ik corona krijg als ik besmet raak. Blijft het bij milde klachten of wordt het hevig. Dat is niet te voorspellen, dus blijf ik alert en houd me aan de basisregels”, zegt een 63-jarige vrouw die werd ondervraagd door de GGD.

Maatregelen

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage mensen dat vindt dat er te weinig maatregelen zijn om de besmettingscijfers omlaag te krijgen flink is gestegen ten opzichte van mei. Toen vond 10 procent dat dit het geval was. In november vond bijna de helft (46%) dat er te weinig maatregelen waren. Het onderzoek vond plaats op het moment dat het mondkapje in winkels weer verplicht werd, maar de huidige avondlockdown was er nog niet. Ongeveer een vijfde van de ondervraagden vindt dat er te veel maatregelen zijn.

Van de deelnemers geeft 93% aan dat ze gevaccineerd zijn of van plan zijn zich te laten vaccineren. Ruim twee op de drie inwoners vinden dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren tegen corona. De helft van de inwoners is van mening dat vaccineren wel een vrije keuze moet blijven. Een 50-jarige man omschrijf het als volgt: “Iedereen is in principe zelf verantwoordelijk en heeft zelfbeschikking over het eigen lichaam. Dit neemt niet weg dat er ook een verantwoordelijkheid is voor de hele samenleving, maar dat mag niet leiden tot gedwongen vaccinatie.”

Jongeren

Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen hun leven geven is een 7,4. “Ondanks de coronaperiode voel ik mij goed, gezond en vermaak ik mij prima”, zegt een 40-jarige deelnemer aan het onderzoek. Jongere leeftijdsgroepen geven hun leven minder vaak een voldoende dan 65-plussers. Dit is een trend die de GGD Noord- en Oost-Gelderland sinds het begin van de pandemie signaleert. Jonge mensen zijn vaker bang, voelen zich vaker eenzaam en ervaren meer stress. Een 19-jarige geeft haar leven een 4 en zegt daarover: “Ik mis vrijheid, ik stort me te veel op mijn werk omdat ik niet veel kan op het moment. Ik wil kunnen reizen en dingen kunnen ondernemen zonder verplichtingen.”

De volledige rapportage van de GGD is HIER te lezen (pdf-bestand)
Een infographic van de onderzoeksresultaten is HIER te vinden (pdf-bestand)