College roept op om mee te praten over programma

0
(bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem roept inwoners op om mee te denken en te praten over het collegeprogramma in wording. Concrete vragen: Wat zijn de onderwerpen waaraan B&W tot en met 2026 aandacht moeten besteden? Wat moet met voorrang? Waar liggen onbenutte kansen?

De coalitie van GB, VVD en MmL, die na de verkiezingen van maart ontstond, heeft in een coalitieakkoord beschreven waaraan ze vinden dat het college moet werken. Hoe burgemeester en wethouders dat gaan uitvoeren komt in het collegeprogramma te staan. Met de opstelling hiervan is geen haast gemaakt, temeer omdat het college nog voortborduurt op beleid dat door de voorgangers werd geformuleerd. GB en VVD behoorden ook van 2018 tot 2022 tot het college. Daarin werd na de verkiezingen alleen GroenLinks vervangen door MmL. Er kwam een vierde wethouder bij.

Luisteren

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: ”Als college werken we voor al onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarom willen we voordat we het collegeprogramma presenteren, graag in gesprek. Luisteren om onze ideeën aan te scherpen. Niet alleen dit najaar, maar de hele bestuursperiode.”

B&W gaan ervan uit dat inwoners, verenigingen, ondernemers en bedrijven de gemeente goed kennen en goede ideeën hebben. Om erachter te komen welke ideeën er leven wordt de ‘collegetour’, die 4 jaar geleden ook al werd gehouden, nieuw leven in te blazen. In oktober zijn er 3 zogenoemde luistercafés en is er een ontmoeting op straat in Eefde.

Ontmoetingen

De luistercafés:
– Vrijdagochtend 14 oktober 10.00-12.00 uur, Dorpshuis ’t Onderschoer, Beukenlaan 1,
Barchem.
– Dinsdagavond 18 oktober 19.00-21.00 uur, protestantse kerk, Hoofdstraat 27, Gorssel.
– Woensdagavond 19 oktober 19.00-21.00 uur, gemeentehuis, Hanzeweg 8 Lochem.

De ontmoeting op straat:
– Vrijdagmiddag 14 oktober 14.00-16.00 uur, voor de Coop, Schurinklaan 16, Eefde. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Het Hart, Jolinklaan2.

Aanmelden

Per luistercafé kunnen maximaal 75 inwoners meedoen. Ook jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom. Aanmelden kan uiterlijk op 12 oktober via: www.lochem.nl/collegetour. Dit kan ook via een e-mail aan bestuurssecretariaat@lochem.nl of door te bellen met (0573) 28 92 22. Geef bij aanmelding naam en e-mailadres. Dit is nodig voor het sturen van een bevestiging.

Het coalitieakkoord van GB, VVD en MmL is HIER te lezen (link naar pdf-bestand op de website van de gemeente). Ook ligt het vanaf vrijdag 30 september ter inzage in het gemeentehuis in Lochem, bij loket Gorssel, in buurtcentra en bibliotheken.

Lees HIER een eerder bericht van LochemsNieuws over de presentatie van het coalitieakkoord op 25 mei.

Samenstelling college

Op 30 mei 2022 startte het nieuwe college met de wethouders:
– Marja Eggink, Gemeentebelangen: ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landbouw en landschap, water.
– Wendy Goodin, Gemeentebelangen: sociaal domein, basismobiliteit, onderwijs, kunst en cultuur.
– Eric-Jan de Haan, VVD: economie, recreatie en toerisme, mobiliteit, bestuurlijke vernieuwing.
– Lex de Goede, Meedenken met Lochem (MmL): financiën en maatschappelijk vastgoed, klimaat en energie, openbare ruimte, sport.

– Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve (dienstverlening, veiligheid en handhaving) is voorzitter van het college. Dorique Kerkdijk is gemeentesecretaris.

In gesprek

Het college wil gedurende de hele bestuursperiode in gesprek blijven. Bijvoorbeeld in de vorm van werkbezoeken, bedrijfsbezoeken en stages. Suggesties voor werkbezoeken zijn welkom. Daarnaast zijn er regelmatig informatie- en inspraakbijeenkomsten rond concrete projecten en plannen.