College Lochem: Vinger aan de pols maar geen invloed

0
c-2018 LochemsNieuws

LOCHEM – Het college van B&W van de gemeente Lochem zegt geschrokken te zijn over de breuk in de persleiding tussen Lochem en Almen en de gevolgen daarvan voor de natuur in en rondom de Berkel. Hoewel er continue overleg is, kan de gemeente zich niet mengen in de aanpak. Het Waterschap Rijn en IJssel is een zelfstandige overheid.

De gemeente heeft geen toezichthoudende of controlerende rol als het gaat over het waterschap. Dat is dus aan bij de aanpak van deze calamiteit. Volgens het college heeft het waterschap de gemeente wel van begin af aan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Zorgen inwoners
Het college schrijft in een reactie: ‘De calamiteit is op ons grondgebied. Als gemeente horen we en herkennen we de zorgen van onze inwoners over de gevolgen van dit lek. Als ons klantcontactcentrum zorgen opvangt, geven we die door, zodat het Waterschap hierop kan inspelen.’

Gesprek
Zodra het Waterschap het lek gedicht heeft, wil het college in gesprek over de omvang van de schade voor de natuur en aanpak voor natuurherstel. Daarbij moet ook aan de orde komen wat de oorzaak was en hoe dergelijke calamiteiten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Voor wat de stoffen in het restwater van FrieslandCampina betreft weet het gemeente niet meer dan dat het  gaat om melkspoelwater met daarin verschillende eiwitten en wat reinigingsmiddelen.

Raad informeren
Zodra het Waterschap haar algemeen bestuur heeft geïnformeerd, zal het Lochemse college de gemeenteraad informeren. Er is voor morgen (dinsdag 12/11) een memo aangekondigd. Sommige raadsfracties hebben al vragen gesteld over deze kwestie. Hierover schreven we eerder in een ander bericht. Lees het HIER.