College Lochem verwacht pas krimp na 2030

0
Is een winkel, zoals hier in Barchem, van belang om een dorp vitaal te houden? (Bron: Google streetview)

LOCHEM – Het college van de gemeente Lochem verwacht dat pas na 2030 een moment ontstaat dat er meer mensen overlijden dan dat er nieuwkomers zijn. Dan is er dus sprake van krimp. Tot 2030 lijkt Lochem – in tegenstelling tot grote delen van de Achterhoek – te ontsnappen aan dat lot. Tot 2030 wordt een bevolkingstoename van 0,7 procent verwacht.

Vergrijzing
De college komt met deze verwachting na vragen van het CDA over ‘vitale dorpen’. B en W denken dat de toekomstige krimp puur het gevolg zal zijn van vergrijzing. Uit cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat het aantal jongeren (tot 25 jaar) tot 2015 inderdaad licht daalt maar dat vooral het aantal ouderen snel toeneemt. Nu is 11,7% van de inwoners 75 jaar of ouder en in 2025 zal dit 16,6% zijn. Ook het aantal mensen tussen 65 en 75 jaar stijgt met 1,5%. De gemeente telde op 1 januari 33.333 inwoners. Dat aantal blijft de komende jaren nagenoeg gelijk, maar in 2030 is naar verwachting bijna een derde ouder dan 65 jaar.

Jongeren
Het CDA vroeg onder meer of bekend is waarom jongeren hun geboortedorp of -stad verlaten. Het college zegt dit niet te weten. De vraag van het CDA of grond- of woningprijzen starters mogelijk naar omliggende gemeenten ‘jagen’ is evenmin met zekerheid te beantwoorden. De indruk is dat jongeren die op zichzelf willen gaan wonen vooral ongeduldig zijn en dus op de eerste plaats kijken waar er een voor hen geschikte woning beschikbaar is. Ze zijn vaak bereid om daarvoor naar elders te verhuizen.

School
Er zijn echter ook signalen uit de kleine kernen dat jonge stellen steeds vaker voor een grotere kern kiezen omdat ze bang zijn dat de basisschool in hun eigen woonplaats wel eens zou kunnen verdwijnen en dat ze hun (toekomstige) kinderen elders naar school moeten sturen. Het college spreekt van een ‘minder wenselijk voorbeeld van een self-fulfilling prophecy’.

Vitaal
Een vitaal dorp is volgens het college een kern die beschikt over voldoende voorzieningen zoals een basisschool, sportvoorziening, dorpshuis en ontmoetingspunt. Verder moet er sprake zijn van een visie op de inrichting van de leefomgeving, een sterke sociale binding en een actief verenigingsleven. B en W stellen zichzelf de vraag of een winkel met dagelijkse levensbehoeften hier ook bij hoort, zonder die vraag ook te beantwoorden.

Actief
Het college vindt dat bewoners zelf in een actieve rol dienen te spelen bij het behouden en ontwikkelen van voorzieningen. De gemeente onderhoudt contacten met dorpsraden, verenigingen en inwoners en faciliteert waar mogelijk.