College Lochem: ‘Maximaal 200 Oekraïense vluchtelingen’

0
(bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Lochem wil zich richten op de opvang van maximaal 200 vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel verblijven er al meer mensen uit het door oorlog geteisterde land in de gemeente. Zo’n 100 mensen worden opgevangen door particulieren. De gemeente houdt er rekening mee dat voor een deel van deze mensen op termijn duurzame opvang georganiseerd moet worden. Vanavond (maandag 11 april) wordt de gemeenteraad bijgepraat tijdens een ingelaste vergadering.

In een memo dat naar de raadsleden is gestuurd schrijft het college dat het zich vooralsnog wil richten op de opvang van maximaal 200 mensen uit Oekraïne. Dit aantal wordt gehaald als naast hotel De Scheperskamp en Europarcs in Lochem ook De Bloemenkamp in Gorssel beschikbaar komt voor opvang.

Langer verblijf

Lochem hoopt de opvang voor de korte termijn – maximaal 6 maanden – langzaam te kunnen afbouwen als mensen uitstromen naar plekken waar ze langer kunnen verblijven als dat nodig is. De gemeente wil zelf plekken voor de middellange (1 jaar) en langere termijn organiseren, maar uitstroom naar opvang buiten de gemeente is ook denkbaar.

Europarcs Resort De Achterhoek en De Bloemenkamp worden geschikt geacht voor de (middel)lange termijn. Ook particulieren kunnen een rol spelen voor opvang op de langere termijn. Hotel De Scheperskamp geldt als noodopvang, voor maximaal 6 maanden. Het hotel wil komend najaar fors verbouwen en daarna weer verder als regulier hotel.

Afstemming

Lochem is een van de 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De regio moet 2000 vluchtelingen opvangen. Lochem levert hieraan dus een stevige bijdrage. Het college denkt de inzet voor maximaal 200 mensen te kunnen waarmaken. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve wees in een interview met LochemsNieuws al op de grenzen van wat de gemeentelijke organisatie aankan. Andere taken dreigen in het gedrang te komen.

Regionaal vindt afstemming plaats over de opvang. Is er ergens lokaal geen plaats, dan kijken regionale coördinatoren van de VNOG naar een alternatief. Is er regionaal geen alternatief meer, dan kijken landelijke coördinatoren of waar er ergens anders in Nederland nog plaats is. ‘Op dit moment zijn er in onze veiligheidsregio nog voldoende beschikbare plekken. Het aantal bezette bedden loopt wel op’, zo is te lezen in de memo.

Informeren

Meer dan 200 mensen betekent niet alleen dat meer locaties beschikbaar moeten zijn, maar heeft ook gevolgen voor onder meer onderwijs en zorg. Als de vluchtelingenstroom nog verder toeneemt worden zo nodig nieuwe afwegingen gemaakt.

Het college wil verder inzetten op het zo goed mogelijk informeren van inwoners van onze die gastgezin zijn of die op andere manieren (willen) helpen. Er wordt gewezen op de grote betrokkenheid van inwoners. Letterlijk: ‘Er is binnen de Lochemse samenleving een groot aanbod van initiatieven ontstaan. De betrokkenheid van onze inwoners is hartverwarmend en overweldigend. Het aanbod voor hulp en tijdelijke opvang is groot. Uiteraard doen we ons uiterste best om alles in goede banen te leiden en op vragen van inwoners te reageren.’

Ontmoeting

Dinsdagavond (12 april) is er een ontmoetingsavond voor gastgezinnen in de gemeente en hun Oekraïense gasten. In dorsphuis Hoeflo in Harfsen wordt ingegaan op vragen en zorgen. Ook is er ruimte voor het delen van onderlinge informatie en ervaringen.

De gemeente werkt aan een manier om het leefgeld voor Oekraïners uit te betalen, op basis van een aanstaande rijksregeling. Omdat het voor de betrokkenen nog lastig is om zomaar een bankrekening te openen is dat nog lastig. Het college verwacht binnen 2 weken een infrastructuur voor leefgeld te kunnen realiseren. Als de regeling dan van kracht wordt kan snel worden uitgekeerd. Intussen is er aandacht voor acute problemen.

Statushouders

De huisvesting van statushouders was al lastig en als Oekraïners langdurig opgevangen moeten worden, wordt de situatie nog nijpender. Het college blijft focussen op reguliere huisvesting voor statushouders. Als deze mensen een woning hebben, kan de gemeente hen direct ondersteunen met inburgeringstrajecten. Er wordt gezocht naar alternatieve woonconcepten. Het streven is om voor begin juli met een voorstel te komen.