College Lochem: Lotus Bubble Klein Dochteren moet weg

2
Love Bubble in Klein Dochteren (bron: lovebubbles.nl)

LOCHEM – Na een slepende procedure heeft het Lochemse college van B&W nu besloten dat de zogenaamde Lotus Bubble en een saunaton aan de Klein Dochterense Schooldijk voor 1 augustus moeten zijn verwijderd. Als eigenaar Jalbert Kuijper geen gehoor geeft aan deze eis hangt hem een dwangsom van 50.000 euro boven het hoofd. Het lijkt er echter op dat het laatste woord er nog (lang) niet over is gezegd.

De bouwwerken maken deel uit van een bijzonder soort bed & breakfast, onder de naam Love Bubbles, op het perceel van Kuijper. Planologisch zijn de ‘bubble’ en saunaton omstreden. het college van B&W probeerde de strijdigheid met het bestemmingsplan te repareren en trad in afwachting hiervan niet handhavend op. Dat laatste tot woede van omwonenden.

Handhavingsverzoek

Met name buurman Wilfred Ossewaldt bestrijdt de plannen van Kuijper al lange tijd via zijn advocaat. Die laatste diende namens zijn cliënt een handhavingsverzoek in nadat de rechtbank Gelderland de gemeente in januari al had gesommeerd tot handhaving over te gaan.

Bezwarencommissie

Het college besloot hierop om de zaak opnieuw voor te leggen aan de bezwarencommissie. Deze kwam tot het advies om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter en snel op te treden tegen de omstreden bouwwerken. Dit temeer omdat er volgens de commissie ‘geen uitzicht is op legalisatie’.

Brief

Het college nam het advies van de commissie over en stuurde Kuijper vorige week een brief waarin hem werd gesommeerd om de Lotus Bubble en de saunaton te verwijderen. Zijn ze voor 1 augustus niet weg, moet 50.000 euro worden betaald. Jalbert Kuiper neemt het laconiek op en spreekt van een nieuwe storm in een glas water.

Tegenstrijdig

Volgens hem heeft het college op 11 juni namelijk twee tegenstrijdige besluiten genomen. Naast het handhavingsbesluit werd namelijk ook besloten om een fout op de plantekening te herstellen via een zogeheten artikel 16:9-procedure. Daarmee kunnen fouten in/op een bestemmingsplan(kaart) worden hersteld. Daar moet de gemeenteraad daar dan wel weer mee instemmen. Het lijkt erop dat de raad dit voorstel op 8 juli op de agenda zal aantreffen.

Tekenfout

Kuijper zegt dat de Lotus Bubble na meting met zo’n 3 vierkante meter buiten het op de plankaart ingetekende bouwblok staat. Dat bleek pas na meting, toen het gebouwtje al lang klaar was. Het staat er inmiddels zo’n 3 jaar. ,,Van die afwijking verandert de wereld echt niet”, zo zegt hij. Hij ging er vrijdagochtend nog van uit dat via de artikel 16:9-procedure de wordt fout hersteld en dat daarmee kous af is.

Beroep

Kort daarna is hij gebeld door de gemeente, met de mededeling dat het college vasthoudt aan het handhavingstraject. Kuijper had gevraagd om uitsluitsel voor vrijdag 12.00 uur omdat hij dan de afweging kan maken of hij in beroep gaat tegen het dwangbevel of niet. Beroep aantekenen is overigens niet voldoende om de datum van 1 augustus vooruit te schuiven. Daarvoor moet bij de rechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Die heeft wél een schorsende werking.

Uitleg

Het college heeft LochemsNieuws vrijdagmiddag uitgelegd waarom het vasthoudt aan handhaving. B&W vinden om twee redenen dat het zicht op legalisatie ontbreekt. Letterlijke tekst: ‘Ten eerste voldoet het huidige gebouw niet aan het Bouwbesluit. Ten tweede past de huidige situatie niet in het bestemmingsplan dat bij de Raad van State voorligt. De aanvrager heeft zelf zijn plan bij ons ingediend en de juistheid van de kaart is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.’

Bouwbesluit

Het college schrijft verder: ‘Wel hebben we de mogelijkheid geboden, om tijdens het proces bij de Raad van State, de kaart te corrigeren. De gemeenteraad moet daar nog een besluit overnemen. Ook als de raad positief beslist op de 6:19-procedure, moet de Raad van State nog steeds uitspraak over het geheel doen en voldoet het gebouw niet aan het Bouwbesluit.’

Demonteren

Het college sluit in de reactie niet uit dat het planologisch ooit nog eens goed komt. In de brief aan Kuijper van vorige week wordt hem de suggestie aan de hand gedaan om het houten gebouw ‘volledig te demonteren tot losse onderdelen’. Of die zin zo is opgesteld met de gedachte dat het dan ook weer gemakkelijk in elkaar kan worden gezet, is niet duidelijk.

Raad van State

Als de Raad van State het gewijzigde bestemmingsplan naar de prullenbak verwijst, begint het hele circus opnieuw. Het plan werd destijds door de raad met 13 stemmen voor, 9 tegen en één onthouding aangenomen. Het wordt daarmee mogelijk om 8 recreatie-eenheden te realiseren aan de Klein Dochterense Schooldijk. Omwonenden verzetten zich vanwege de vrees voor geluids- en stofoverlast. Het gaat namelijk om een zandweg. Verder wordt geklaagd over overlast door houtrook.

2 REACTIES

  1. B&W, leg mij eens uit… Het lijkt wel alsof jullie niet écht willen handhaven. Waarom zeggen dat jullie gaan handhaven, een logische, gedwongen stap als keer op keer rechters en adviescommissie hiertoe (ver)oordelen overigens, en dan toch nog steeds deze ondernemer de kans geven om zijn illegaal gebouwde bubble e.d. legaal te maken? Waarom doen jullie zoveel ‘moeite’? Keer op keer.
    Illegaal is illegaal! Toch?
    Of kunnen wij, andere Lochemse burgers, er nu ook op vertrouwen dat als wij iets bouwen zonder ons aan de regels te houden, dat jullie ons dan ook helpen? Met wat hulp van (een deel van) de gemeenteraad natuurlijk…
    En, kunnen jullie mij dit uitleggen, college?

Comments are closed.