Brede School Lochem wil bekend worden bij breed publiek

0
Irma Harmsen en Michiel Wopereis van het Brede School-project van Stichting Welzijn Lochem (foto: LochemsNieuws)

(verscheen ook in de Berkelbode)
LOCHEM/GORSSEL – De Brede School Lochem. De term is niet nieuw maar vooral bekend bij professionals in en rond onderwijs en kinderopvang. “Omdat we veel te bieden hebben is het goed dat de Brede School Lochem bij een breder publiek bekend wordt”, zegt coördinator Michiel Wopereis-Vermeulen.

In Lochem werd het begrip Brede School eerder vooral gebruikt voor de inmiddels opgeheven basisschool De Toermalijn. Daar werd het concept inzichtelijk doordat het gebouw niet alleen voor onderwijs werd gebruikt, maar ook als ‘buurthuis’ en ontmoetingsplek voor bewoners van de omliggende wijk.

Kinderen leren overal

Ook nu nog is het idee dat de school niet de enige plek is waar kinderen leren. Het gezegde ‘It takes a whole village to raise a child’ (Het hele dorp is nodig om een kind op te voeden) geeft aan dat kinderen ook leren van familie, in de buurt, op de (sport)vereniging, de muziekschool, enzovoorts.

Het project Brede School is een samenwerkingsverband dat door de Stichting Welzijn Lochem (SWL) wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Lochem. SWL werkt samen met alle 16 basisscholen, het Staring College en de kinderopvangorganisaties in de gemeente. Partners zijn verder de Muzehof Centrum voor de Kunsten, de Graafschap Bibliotheken en een groot netwerk van uiteenlopende aanbieders van activiteiten. Dat varieert van visverenigingen tot dansscholen en vele particuliere aanbieders die zoveel als mogelijk uit de eigen gemeente komen.

Jaarprogramma

Uit dit netwerk komt jaarlijks een groot aanbod van activiteiten voort waaruit leerkrachten in het onderwijs en de kinderopvang kunnen kiezen. Voor het komende schooljaar is zojuist een omvangrijke gids verschenen. Op de in totaal rond de 140 onderdelen uit het Jaarprogramma 2020-2021 kan tot 22 juli worden ingeschreven door scholen. Ook voor maatwerk is de Brede School beschikbaar.

Maatwerk voor ouders

De Brede School is er niet alleen voor professionals. Ook ouders kunnen een beroep doen op het netwerk. Te denken valt aan ouders die vanuit de ouderraad of medezeggenschapsraad op zoek zijn naar activiteiten of ondersteuning voor hun festiviteiten of graag zelf een ouderavond rondom een bijv. opvoedkundig thema zouden willen organiseren kunnen bij ons terecht. “In die en meer gevallen leveren we maatwerk”, zegt Michiel Wopereis.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een belangrijk thema in het onderwijs en in het Brede School-concept. De gedachte is dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en gelukkiger zijn als ze doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Jeugdcoach Irma Harmsen uit Gorssel: “Ik ga met een kind in gesprek en vraag wat het leuk vindt. Als dit bijvoorbeeld voetballen is, dan veronderstel ik dat hij of zij daar dus wel goed in zal zijn. Daar twijfelen ze soms over, maar duidelijk is dat ze het leuk vinden en dat daar hun talenten moeten worden gezocht. Dat is niet altijd het voetballen zelf. Het kan ook een talent voor teamwerk of leiderschap zijn.”

Methodiek

De methodiek voor talentontwikkeling komt van de Vlaming Luk Dewulf; een pedagoog die ook wel ‘talentenfluisteraar’ wordt genoemd. Er is een lijst met 36 mogelijke talenten, variërend van goed kunnen luisteren tot verbinden. Tijdens activiteiten blijkt verder vaak dat sommige kinderen het liefst met hun handen werken of andere vaardigheden blijken te hebben. Ook op die manier kunnen talenten worden ontdekt en ontwikkeld. De Brede School biedt de cursus tot Talentontdekker aan. Het voeren van een talentgesprek is voor zowel kinderen als volwassenen interessant. De methodiek wordt daarom breed ingezet.

De veelvuldige contacten met professionals en kinderen leiden soms ook tot andere hulpvragen. Dan is het goed te weten dat met name de lijnen naar ‘t Baken kort zijn. En binnen SWL zijn er bovendien diverse disciplines beschikbaar zoals bijvoorbeeld budgetcoaches en begeleiders van (jonge) mantelzorgers.

Spin in het web

Coördinator Michiel Wopereis komt zelf uit het onderwijs en dat blijkt een groot voordeel. Hij spreekt de taal van leerkrachten en legt de verbinding tussen onderwijs en welzijnswerk. Wopereis opereert als een spin in het web en is vertegenwoordigd in tal van overlegorganen. Hij is voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering en droomt ervan het vanzelfsprekend wordt dat ook buiten de scholen wordt gezocht naar leermomenten voor kinderen. “Leren van een opa die geweldige taarten kan bakken of een papa die auto’s in elkaar kan zetten. Maar ook leren bij bedrijven in deze gemeente”, zo geeft hij enkele voorbeelden.

Een reden om te streven naar meer bekendheid is ook dat de zogeheten combinatie-functionarissen, zoals hijzelf, door de gemeente worden betaald. “Dus betaalt iedere belastingbetaler eraan mee. Dan mag ook iedereen weten wat we allemaal doen”, zo klinkt het. “Lochem heeft het sinds 2012 goed geregeld. In andere gemeenten zie je vaak dat het aanbod erg versnipperd is. De situatie in gemeente Lochem is daarom uniek!”

Groot bereik

Irma Harmsen meldt niet zonder trots dat de Brede School met het jaarprogramma van 2019 maar liefst 2400 kinderen heeft bereikt. Dat zijn bijna alle basisschoolleerlingen in de gemeente.

Voor 7 oktober staat overigens een preventie-avond gepland bij het Staring College voor alle ouders in gemeente Lochem met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Daar komen onder meer thema’s als drugs, alcohol en sociale media aan de orde. Een spreker gaat in op de ontwikkeling van Puberhersenen.

Wie meer wil weten over de Brede School of het jaarprogramma wil bekijken, kan terecht op de splinternieuwe website: www.bslochem.nl of neem contact op met coördinator Michiel Wopereis-Vermeulen via m.wopereis@welzijnlochem.nl. De Brede School Lochem staat altijd open voor nieuwe aanbieders van educatief aanbod voor kinderen.