Breuk persleiding bij Lochem is gerepareerd

0
(foto: LochemsNieuws)

(dit bericht is afkomstig van onze mediapartner LokaalGelderland.nl)
LOCHEM – 
De breuk in de persleiding, die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt, is gerepareerd. Donderdagmiddag is de leiding op een gecontroleerde manier in gebruik genomen. Het transport van het restwater naar de rioolwaterzuivering in Zutphen wordt langzaam op gang gebracht. De komende periode blijft het waterschap het transport door de persleiding intensief in de gaten houden.

In de beginfase wordt de persleiding op een aantal plaatsen ontlucht, zodat de overtollige lucht en gassen eruit kunnen. Dit kan op enkele plaatsen gemonitord worden.

Wat de oorzaak van de breuk was, wordt onderzocht door ingenieursbureau Tebodin. De resultaten van dit onderzoek laten nog wel even op zich wachten.

Ecologisch herstel

De volgende stap zijn werkzaamheden aan het zogeheten stuwvak nabij de breuk. Dit afgesloten gedeelte van de Berkel werd tot en met donderdag gebruikt als transportleiding van het restwater naar het baggerdepot. Om dit stukje van de Berkel te kunnen herstellen wordt een tijdelijke dam geplaatst ten westen van de provinciale weg N346.

Waterkwaliteit

Het waterschap monitort de waterkwaliteit van de Berkel. De zuurstofplaten, die gisteren bij stuw Besselink (Almen) zijn geplaatst, doen hun werk. Daarnaast is een extra pomp geplaatst aan het Twentekanaal bij de inlaat Ehzerlaak, zodat er meer zuurstofrijk water in de Berkel stroomt. Hiermee wil het Waterschap voorkomen dat er nog meer vissterfte optreedt. De stuw bij Warken blijft voorlopig omhoog zodat er geen eiwitrijk water naar Zutphen kan stromen.

Ondanks de zuurstofplaten is het nog niet uitgesloten dat tussen Almen en Zutphen nog vissterfte optreedt. Dijkgraaf Hein Pieper: ,,Het gaat mij en vele betrokken waterschappers erg aan het hart dat dit gebeurt. Juist het waterschap werkt al jaren keihard aan een goed en leefbaar watersysteem voor vissen, ook in en om de Berkel. We proberen met man en macht om erger te voorkomen.”

Depot

Nadat de breuk in de persleiding, waardoor restwater van de zuivelfabrieken van FrieslandCampina in de Berkel stroomde, was ontdekt is het Waterschap Rijn en IJssel met man en macht aan de slag gegaan om de breuk te repareren en om de schade te beperken. Hiervoor is het restwater omgeleid naar een depot van Rijkswaterstaat aan de Kanaaldijk. De melkresten in het water van de zuivelfabrieken veroorzaakten zuurstofgebrek in de rivier, met vele dode vissen tot gevolg.