Bouw Zonnepark Armhoede maandag van start

0
Stortplaats Armhoede wordt een groot zonnepark (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het bedrijf TPSolar start maandag (2/9) met de bouw van een zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede aan de Hagendijk. Daar gaan 23.000 zonnepanelen een kleine 2500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het is het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente Lochem. Maar er zijn er nog veel meer in ontwikkeling.

3 maanden

De bouw van het zonnepark op de stortplaats duurt naar schatting 3 maanden. De vergunning ligt al sinds 2017 in de la bij TPSolar. De lange voorbereidingstijd heeft te maken met de extra eisen die gelden voor bouwen op een voormalige stortplaats. TPSolar heeft daar elders in het land ervaringen mee opgedaan.

Afstemming

Er was medewerking van en afstemming met veel partijen nodig. Daaronder ook de omwonenden. En verder moesten naast de provincie en gemeente ook de Omgevingsdienst Achterhoek, netbeheerder Liander en grondeigenaar Attero groen licht geven. Ook de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, dat is gespecialiseerd in beoordeling van de inrichting van zonneparken, was erbij betrokken.

Omwonenden

Hoe de bewoners rond de Armhoede -die eerder zelf een poging waagden een zonnepark te realiseren – er nu tegenover staan en hoe ze bij de procedure zijn betrokken is niet bekend. (de vragen staan uit, later meer) Toen de plannen voor het eerst naar buiten kwamen was er onrust in de buurt over de mogelijke kap van de groene singel rond de stortplaats.

Meer plannen

Voor zo ver bekend zijn er op dit moment nog 6 andere plannen voor zonneparken in de gemeente. De gemeenteraad heeft bepaald dat er in eerste instantie 100 hectare grond kan worden bestemd voor dit doel. Nu is al duidelijk dat dit niet voldoende zal zijn. Er wordt al gefluisterd dat een veelvoud nodig zal zijn.

Kanaaldijk

Er zijn nu 44 hectare vergund en 14 hectare is nog in voorbereiding. Nu geldt nog de regel dat een zonnepark niet groter mag zijn dan 16 hectare. TPSolar, dat nog meer plannen heeft in Lochem, wil met de gemeenteraad in de slag om nog grotere parken aan te leggen. Het bedrijf heeft onder meer het zonnepark Berkelweide in voorbereiding. De vergunningverlening is nabij. Het gaat om een stuk weideland van 9,5 hectare aan de Kanaaldijk, tussen kanaal en Berkel. De Westelijke Rondweg loopt er vlak langs.

Afstand

Het aansluiten op het net van een zonnepark is het grootste probleem. Er moet op niet al te grote afstand een onderstation aanwezig zijn omdat de kabels tussen zonnepark en zo’n station peperduur zijn. Bij de omvang van maximaal 16 hectare mag een kabel niet langer zijn dan 5 kilometer. Bij een grotere afstand is een zonnepark van die grootte niet rendabel te krijgen. Het aansluiten van meerder parken op 1 transportkabel kan  een oplossing zijn. Net als grotere zonneparken. TPSolar wil hierover in gesprek met de gemeente Lochem.