Boeren verzamelen handtekening tegen voerplan

0
Voorzitter Robbert Haijtink (links) van LTO-Noord, afdeling Achterhoek-Noord overhandigt de ingezamelde handtekeningen aan wethouder Henk van Zeijts (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Boeren van LTO-Noord, afdeling Achterhoek-Noord waren woensdagochtend aanwezig op de Lochemse weekmarkt om het publiek om steun te vragen tegen het plan van minister van landbouw Carola Schouten om het eiwit in veevoer terug te dringen. Zo’n 250 mensen zetten hun handtekening en die werden even later in ontvangst genomen door wethouder Henk van Zeijts.

Wie meer wilde weten over de problemen die boeren hebben met het plan kreeg een flyer en desgewenst mondelinge toelichting. In de flyer leggen de boeren, samen met de dierenartsen uit de regio, uit wat de bezwaren zijn tegen het plan. Overigens werden woensdag ook Borculo handtekeningen ingezameld en ook daar werden ze overhandigd aan het college van de gemeente Berkelland.

Respons

Voorzitter Robbert Haijtink van de afdeling Achterhoek-Noord toonde zich tevreden over de respons. Op de markt was volgens hem weinig te merken van eventueel tanende goodwill van het publiek jegens actievoerende boeren. LTO kiest, anders dan sommige actiegroepen, meest voor milde vormen van actievoeren en Haijtink heeft ook een genuanceerd verhaal te vertellen.

Verstoorde balans

Dat verhaal is deels nogal technisch van aard, maar komt erop neer dat wat de minister wil zorgt voor een verstoring van de balans in het dieet van melkvee. Dat kan kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid van dieren. Met name drachtige koeien hebben eiwitrijk voedsel nodig voor de ontwikkeling van het ongeboren kalf en om zelf in conditie te blijven. Verlaging van het eiwitgehalte betekent dat de koe meer ruwvoer moet eten en dikker wordt.

Koeien ‘vervetten’

De dierenartsen wijzen er in de verspreide flyer op dat bij koeien die ‘vervetten’ gemakkelijk geboorteproblemen ontstaan en dat na de geboorte sprake kan zijn van een verstoorde stofwisseling. Dit zorgt weer voor verminderde weerstand en een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Het kalf kan een groeiachterstand oplopen of zelfs sterven door ernstige diarreeproblemen als gevolg van een slecht ontwikkeld darmstelsel. “Als dit soort problemen zich voordoen kun je daar tot wel twee jaar last van houden”, zo waarschuwt Robbert Haijtink.

Paniekvoetbal

Wat boeren verder steekt is dat het lijkt op paniekvoetbal van het Kabinet dat de stikstofproblematiek zelf heel lang voor zich uit heeft geschoven en nu moet ‘leveren’. De boeren worden nu geconfronteerd met een ingreep die in de laatste vier maanden van dit jaar (vanaf 1 september) hun bedrijfsvoering in de war dreigt te schoppen, met als argument dat de bouwsector de ruimte moet krijgen. Wat na deze vier maanden gaat gebeuren is nog niet bekend. Haijtink: “Het wrange is ook dat onze sector in de afgelopen jaren percentueel verreweg de grootste stikstofreductie van alle sectoren heeft behaald.”

Overigens wijzen de dierenartsen er nog op dat het eiwitprobleem eventueel te tackelen is door de koeien eiwitrijk gras te voeren. Gevolg daarvan is dat de dieren juist méér stikstof gaan uitscheiden.

Handtekeningen overhandigd

Wethouder Henk van Zeijts heeft milieu in zijn portefeuille. Hij kwam naar de Markt om de ingezamelde handtekeningen in ontvangst te nemen. Hij sprak uitgebreid met de aanwezige LTO-mensen over alles wat momenteel op de boeren afkomt. Van Zeijts ziet het in de voor de gemeente nog altijd belangrijke sector wringen doordat er enerzijds steeds meer regels en eisen komen, terwijl het toekomstperspectief voor veel boeren er toch al niet beter op wordt. “We hebben gelukkig nog veel familiebedrijven in onze gemeente en dat is een prima zaak. Dat moeten we zo proberen te houden.”

Geen formeel standpunt

In deze tijd van reces en vakantie kon de wethouder geen formeel collegestandpunt innemen. Ook is het op dit moment niet mogelijk om namens de gemeente actie te ondernemen richting ministerie van landbouw. Een aantal gemeentebesturen in de zogeheten Food Valley – de regio Barneveld-Ede – hebben wel een brief naar de minister gestuurd waarin ze de boeren steunen. Ook gemeenten in de regio Zwolle-Deventer-Raalte kwamen in actie, naar aanleiding van de blokkade door boeren van het AH-distributiecentrum in Zwolle.

Wat de boeren willen is in gesprek blijven met de overheid en dat wordt gekeken naar alternatieve plannen uit de sector zelf.

LTO heeft een petitie online staan die digitaal is te tekenen via DEZE LINK