Binnen een jaar 24 laadpalen in gemeente Lochem

0
Laadpalen bij het gemeentehuis in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – In de gemeente Lochem wil binnen een jaar 24 laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. De eerste verschijnen nog dit jaar in het straatbeeld. De uitvoering is uitbesteed aan energiecoöperatie LochemEnergie.

Drukbezochte plekken
Het toenemende aantal elektrische auto’s vergroot de vraag naar oplaadpunten, zo is de gedachte. De palen zijn vooral bedoeld voor bezoekers en worden dan ook meest geplaatst op drukbezochte plekken in de gemeente. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met geïnteresseerde bedrijven.

Projectleider
LochemEnergie houdt zich bezig met projecten om de gemeente te verduurzamen. Mark van Esterik is aangesteld als projectcoördinator voor het laadpalenplan.

Een enquête via het gemeentelijke burgerpanel van de gemeente Lochem bracht aan het licht dat 24% van de inwoners de elektrische deelauto als een goed alternatief ziet voor het openbaar vervoer. Daar wil LochemEnergie op inspelen.

Voorlichting
Het project voorziet in voorlichting aan bedrijven en (georganiseerde) burgers. Er worden bijeenkomsten gehouden maar bezoek aan geïnteresseerden is ook mogelijk. Ook wordt getracht de laadvoorzieningen te delen met geïnteresseerde partijen, waardoor de exploitatiekosten omlaag gaan.

Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober worden om 19:30 uur voorlichtingsavonden gehouden in het Stadshuus. Daar wordt naast de laadpalen ook informatie verstrekt over het elektrisch rijden in het algemeen.

Meer informatie is te verkrijgen via een e-mail naar mark.vanesterik@lochemenergie.net.