Bewonersbijeenkomst over mogelijke windmolens Larense Broek

0
Op de website larensebroek.nl zijn de windmolens al aan het landschap toegevoegd (bron: www.larensebroek.nl)

LAREN/LOCHEM – Op dinsdag 29 oktober praten bewoners van de buurtschappen Larense Broek en Bekmanshoek – ‘t Veller over de zorgen die zij hebben over de mogelijke komst van een windmolenpark. Aanleiding zijn kaartjes waarop 50 windmolens zijn ingetekend in het buitengebied van Laren en Lochem. 

Der informatieavond is belegd door de Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o. en is bedoeld om de bewoners bij te praten. Op de website larensebroek.nl is te lezen dat er informatie wordt gegeven over wat de plannen zijn en in welke fase ze verkeren. Ook komen vragen aan de orde als: ‘Wat kunnen we doen om de plannen te beïnvloeden?’ en ‘Waar kunnen we terecht met onze vragen?’.

Zorgen

De belangenstichting schrijft zich zorgen te maken over de ontwikkelingen. ‘We zijn van mening dat het plaatsen van windmolens een onaanvaardbare impact heeft op onze leefomgeving’, zo stelt de organisatie.

Kaartjes

De kaartjes die op sociale media verschenen maakten deel uit van werksessie in het kader van Regionale Energie Strategie (RES). Lochem werkt hierbij samen binnen de Cleantech Regio (Lochem. Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen). Het is de bedoeling dat gemeenten de komende tijd met inwoners praten over mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

lees verder onder de afbeelding…

Het kaartje dat opdook op social media

Onhandig

Dat het kaartje is ‘uitgelekt’ is onhandig voor de vervolgprocedure, want los van de context veroorzaken ze niet alleen onrust maar geven ze betrokken bewoners het gevoel dat ze zijn gepasseerd en dat ze worden geconfronteerd met voldongen feiten, zelfs als dit niet zo is. Bij de genoemde werksessie waren overigens wel onder meer dorpsraden en landbouworganisaties betrokken.

Armhoede en Nettelhorst

Op de kaarten zijn niet alleen windmolens ingetekend in het Larense Broek. Op de schetsen (zie foto) zijn ook de Armhoede en Nettelhorst ‘in beeld’. Overigens zeggen bronnen dat er meer kaarten aan de orde zijn gekomen en uitsluitend om de mogelijkheden aan te geven. Het kaartje dat naar buiten kwam betreft een zogenoemde clusteropstelling. Daarnaast zijn lijnopstellingen en locaties waar de energie wordt opgewekt, dichtbij plekken waar veel vraag is naar energie, aan de orde gekomen.

Bijeenkomst

De bijeenkomst van de Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o. wordt op 29 oktober gehouden bij café De Wippert in Kring van Dorth. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang om 20.00 uur.