Bewoners ‘bottleneck’ Zwiepseweg zijn onveilige situatie zat

0
Het is tamelijk krap in het betrokken deel van de Zwiepseweg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Bewoners van het smalle gedeelte van de Zwiepseweg, tussen Frankenlaan en Barchemseweg, zijn gefrustreerd. De gemeente wil volgens hen maar niet luisteren naar hun problemen én de aangedragen oplossingen voor de verkeersonveilige situatie in de ‘bottleneck’. Het gaat om te hard rijden, sluipverkeer en parkeerproblemen.

De eerste individuele pogingen om de gemeente te overtuigen van de problemen stammen al uit 1998. Inmiddels heeft een aantal bewoners de koppen bij elkaar gestoken en trekken ze gezamenlijk op. Volgens twee van hen, Rikie Oosthof en Adrian Borggreve, zijn alle bewoners het er wel over eens dat actie dringend noodzakelijk is.

Smal

Het deel van de weg waar het om gaat is erg smal. Er staan vaak veel auto’s langs de weg geparkeerd waardoor het nog smaller lijkt. Desondanks geven veel bestuurders, vooral in het laatste gedeelte voor de aansluiting op de Barchemseweg, juist hier extra gas. En niemand lijkt zich iets aan te trekken van het bord dat aangeeft dat alleen bestemmingsverkeer welkom is. Van enige vorm van handhaving is ook al geen sprake.

Met name in de spits is het vaak druk op de Barchemseweg. Dan vormt zich regelmatig een flinke file voor de verkeerslichten bij de Nieuwstad en Zutphenseweg. Veel automobilisten laten zich dan verleiden om via Frankenlaan en Zwiepseweg naar die kruising te rijden. Daar worden ze er meestal wel weer tussengelaten waardoor ze een groot deel van de file hebben omzeild. Of dat ook tijdwinst oplevert is overigens zeer de vraag.

Fietsers

Auto’s en fietsers, waaronder veel ouders met kinderen op weg naar school, komen elkaar tegen, met alle gevaar van dien. En dan zijn er nog bestuurders, waaronder pakketbezorgers, die doodleuk vanaf de verkeerde kant de weg inrijden. Of de ‘verdwaalde’ vrachtwagenchauffeur die zijn combinatie vastrijdt in de krappe bocht voor de Barchemseweg.

De bewoners voelen zich miskend en hebben het gevoel in de steek te zijn gelaten door de gemeente. “Het lijkt wel of het iets met de buurt heeft te maken. Elders worden veel sneller maatregelen genomen. Bij ons putten ambtenaren zich vooral uit in het uitleggen waarom dingen níet kunnen in plaats van aan te geven wat er wel kan”, aldus Adrian Borggreve.

Niet uitvoerbaar

Als voorbeeld geeft hij een epistel waarin inderdaad heel omslachtig wordt uitgelegd waarom voorstellen uit de buurt niet uitvoerbaar zouden zijn. “Dat uitgebreide stuk is het antwoord op een korte brief met vragen van ons. Dat antwoord is geschreven door een ingehuurde medewerker van een extern verkeersbureau. Dat moet veel geld hebben gekost”, zegt Borggreve. Rikie Oosthof voegt eraan toe: “Met dat geld hadden we een aantal door ons voorgestelde maatregelen kunnen betalen. Zoals het aanbrengen van smalle kunststof drempels. Dat kunnen we zelf uitvoeren.”

Het steekt de bewoners dat er geen consistentie in het handelen van de gemeente zit. Door tussenkomst van een ideeënmakelaar van de gemeente lag er eerder al een stappenplan met oplossingen, een buurtbijeenkomst en uitvoering met zelfwerkzaamheid in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. “Toen kwam er een andere ambtenaar en ging het allemaal weer niet door”, zo klinkt het. Ronduit boos werden ze toen de verkeersproblemen deels werden toegeschreven aan overhangend groen. Daar is overigens wel meteen iets aan gedaan.

Oplossingen

De recente nieuwbouw aan het Groenewegje heeft het probleem nog verergerd. Veel bewoners van de woningen daar zijn geneigd om via de Zwiepseweg naar de Barchemseweg te rijden.

Naast een aantal simpele ingrepen hebben de bewoners ook wat ingrijpender deeloplossingen bedacht. Bij de Wilhelminalaan, dat geldt als de weg voor doorgaand verkeer richting Barchemseweg is het voorstel is om daar in de Zwiepseweg ‘een bocht’ te maken zodat het verkeer op bijna natuurlijke wijze daarnaartoe wordt geleid. Dit zou kunnen door het trottoir langs de Zwiepseweg over een drempel op de Wilhelminalaan te laten aansluiten. De reactie was dat dit niet paste in het gemeentelijk beleid. Waar dat staat is echter onduidelijk.

Keerlus

De bewoners vinden het belangrijk dat de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt gehandhaafd. Een snelheidsmeter, die eerder al eens werd geplaatst, hing wat hen betreft op de verkeerde plek. Ze dringen aan op een nieuwe meting op een betere plek.

Een andere oplossing, om sluipverkeer tegen te gaan, is de aanleg van een keerlus bij de aansluiting op de Barchemseweg. Dat kost een stukje openbaar groen en parkeerruimte. De gemeente wijst erop dat dit voor vuilnis- en vrachtwagens een onneembare horde zou zijn en wijst het idee daarom af.

De bewoners geven hun mening tijdens bijeenkomsten over het mobiliteitsplan dat de gemeente momenteel ontwikkelt. Ze willen eindelijk gehoord worden en serieuze aandacht voor hun problemen. “Het zou mooi zijn als de kinderen uit de buurt eindelijk eens veilig met een bal op straat konden spelen”, zegt Adrian Borggreve.

Politiek

De strijd van de bewoners kwam vorige week maandag even ter sprake tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. PvdA, MmL en Lochem Groen! dienden een motie in waarin het college werd gevraagd om een overzicht te maken van verkeersonveilige situaties in de gemeente, met een indicatie van de kosten. De Zwiepseweg werd daarbij als voorbeeld genoemd. De indieners verzetten zich tegen de aparte status en financiering voor de aanpak van de Tramstraat en de Larenseweg. De motie werd verworpen.