Opnieuw financiële injectie Schouwburg Lochem

0
De schouwburg in coronatijd (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het college van burgemeester en wethouders wil de Schouwburg Lochem een reddingsboei toewerpen in de vorm van een structureel hogere subsidie. Dit komt bovenop al eerder verstrekte coronasteun. De gemeenteraad krijgt het voorstel om in 2023 120.000 euro extra beschikbaar te stellen, in 2024 140.000 en vanaf 2025 150.000 euro per jaar.

De schouwburg wordt geconfronteerd met sterk stijgende kosten en op de middellange termijn zijn de effecten van de coronacrisis nog onzeker. Wethouder cultuur, Henk van Zeijts: “Schouwburg Lochem mag rekenen op een breed publiek. En is belangrijk voor de leefbaarheid, toerisme en de economie. De schouwburg kan vooral de stijgende kosten niet langer zelf opvangen. Subsidie is naast kaartverkoop en horeca een belangrijke inkomstenbron. Het college wil de schouwburg behouden. Daarom stellen we de raad voor extra geld vrij te maken.”

Stijgende kosten

De gemeente en provincie Gelderland compenseerden de schouwburg voor de coronacrisis. Maar vooral de stijgende kosten voor personeel, huisvesting, energie en onderhoud zetten de financiën onder druk. Het lukt de schouwburg niet langer om deze kosten zelf op te vangen, zo luidt de verklaring. Het college wijst erop dat de schouwburg een van de oudste theaters in het land is en zet daarom in op behoud.

Een overweging is ook dat de schouwburg toegankelijk moet blijven voor andere organisaties en verenigingen in de gemeente. Lokale organisaties en initiatieven betalen minder voor gebruik van de schouwburg. Dat geldt ook voor jongeren van 12 tot 18 jaar en mensen met een laag inkomen. Zij kunnen, als ze in aanmerking komen, voor € 5 naar het theater of het filmhuis. ‘Met Stadslounge Live geeft de schouwburg ruimte aan activiteiten voor de Lochemse gemeenschap, tegen een schappelijke prijs’, zo stelt het college.

Subsidie

De schouwburg ontvangt al enkele jaren ruim 3 ton per jaar aan subsidie. Vorig jaar kwam daar nog de coronasteun bovenop. Voor dit jaar bedroeg deze steun 138.000 euro en voor 2022 staat 134.000 euro klaar. De nu voorgestelde bedragen voor de jaren daarna hebben een structureel karakter.

De schouwburg ontving dit jaar ook 375.000 euro voor vervanging van de trekkenwand. Dat was essentieel omdat de installatie, waarmee decorstukken en licht kan worden gehesen, niet meer voldeed aan de Arbo-eisen. Zonder vernieuwing zou het theater dicht moeten.

Politiek

De gemeenteraad moet de nieuwe bedragen nog goedkeuren. Tot nu toe was steeds wel een meerderheid te vinden voor steun aan de schouwburg, maar de afgelopen jaren stelden met name de coalitiepartijen Gemeentebelang en GroenLinks zich kritisch op als het om financiering van het theater ging. Het collegevoorstel is nog niet geagendeerd.