Bestemmingsplan ‘Barchemse Bos’ opnieuw 6 weken ter inzage

0
Op deze kaart is het plangebied aangegeven (bron: gemeente Lochem)

BARCHEM/LOCHEM – Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Barchemse Bos’, dat de bouw van zes villa’s in het bos langs de Borculoseweg mogelijk moet mogen gaat met ingang van 29 oktober opnieuw 6 weken ter inzage. Opnieuw omdat is gebleken dat de een link naar de online versie van het plan niet werkte. Er kunnen nu tot 9 december zienswijzen worden ingediend.

In een code waarmee het bestemmingsplan te vinden zou moeten zijn stond door een tikfout één letter verkeerd, waardoor het onvindbaar was. Het lag wel ruim 4 weken ter inzage in het gemeentehuis in Lochem maar bezoek aldaar wordt momenteel ontmoedigd door corona en kan alleen op afspraak. Toen de fout werd ontdekt is besloten de inzagetermijn opnieuw te beginnen.

Lange historie

Het in Barchem omstreden plan heeft een jarenlange historie en in 2019 werd een vorig ontwerp-bestemmingsplan ingetrokken door de gemeente. Toen werden er veel zienswijzen ingediend. Critici vinden dat er in Barchem zelf geen vraag is naar het beoogde type woningen en dat er te veel bomen voor moeten wijken. Ook wordt gewezen op CO2-wetgeving in relatie tussen het Natura2000-gebied Stelkampsveld dat niet ver van de locatie ligt.

Bekijk het plan via DEZE LINK (link naar de website ruimtelijkeplannen.nl)