Bedrijven leven verplichting tot energiebesparing nog slecht na

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Bedrijven en inrichtingen die door de Wet Milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, leven de nieuwe regels nog slecht na. Dit blijkt uit antwoorden van het Lochemse college op schriftelijke vragen van D66. Ook de vier zwembaden in de gemeente hebben hun zaakjes niet niet (geheel) op orde.

Veel bedrijven en inrichtingen (zoals zwembaden) hebben volgens de Wet Milieubeheer een meldings- of vergunningsplicht. De controles worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) die in meerdere gemeenten actief is. Sinds de oprichting van de dienst in 2013 zijn bij 700 bedrijven integrale controles uitgevoerd waarbij ook het energieverbruik is meegenomen.

Controles
Sinds vorig jaar wordt gewekt met Erkende Maatregellijsten (EML’s). Toen is de ODA ook gestart met specifieke controles. In Lochem waren toen de 4 zwembaden in de gemeente aan de beurt. Dit jaar worden 10 specifieke EML-controles uitgevoerd. De gemeente moet zelf opdracht geven voor deze controles.

De eerste speciaal op energieverbruik gericht controles leveren geen positief beeld op. De EML’s zijn duidelijk nieuw voor de bedrijven en bij alle controles kwamen tot nu toe zaken aan het licht die beter konden of die helemaal niet waren uitgevoerd.

Handhaving
Wat betreft de handhaving – waartoe de gemeente verplicht is – kan bestuursdwang worden ingezet, al dan niet in combinatie met een last onder dwangsom. Lochem meldt dat ‘realistische afspraken’ worden gemaakt over de termijn waarbinnen bedrijven een en ander op orde moeten hebben. Dit kan onder meer via het opstellen van een plan van aanpak.

D66 stelde de vragen in de kader van het streven van de gemeente Lochem om in 2030 energieneutraal te zijn. ‘Om ons doel in 2030 te halen is, naast particuliere initiatieven, met name een inspanning van de bedrijven nodig’, aldus D66.

Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing | RVO.nl

Er komt een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Alle bedrijven en instellingen die een energiebesparingsplicht hebben, moeten aan deze informatieplicht voldoen. Heeft u die plicht, dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag laten weten welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.Voor de registratie komt begin 2019 een landelijk, digitaal registratiesysteem beschikbaar.