College Lochem: ‘Leerlingenvervoer nog steeds niet vlekkeloos’

0
(bron: plusov.nl)

LOCHEM – Het leerlingenvervoer door PlusOV verloopt nu, drie weken na het einde van de schoolvakanties, ‘beter maar nog niet vlekkeloos’. Dit schrijft het Lochemse college van B&W in een memo aan de gemeenteraad. Ook vindt het college dat de opstartproblemen na de vakantie minder ernstig zijn dan een jaar geleden. Dat laatste is in tegenspraak met de verontwaardiging die her en der is te horen van betrokkenen.

De opsomming van klachten en problemen die het college zelf geeft liegt er ook niet om. Allereerst is er het gegeven dat PlusOV volkomen werd overvallen door de klachten, waardoor telefonisch contact vaak nagenoeg onmogelijk bleek. Dat ging zo ver dat de gemeente zelf maar ambtenaren bij de telefoon zette om de klagers te woord te staan.

43 klachten
Bij PlusOV kwamen 17 klachten over Lochemse leerlingen binnen. De gemeente zelf kreeg 26 telefonische meldingen. Via sociale media komen echter ook signalen van ouders die de kinderen tijdelijk zelf naar school brachten omdat het beu waren om te blijven bellen.

PlusOV vervoert dagelijks 1400 leerlingen in het gehele werkgebied. Daarvan komen er 106 uit de gemeente Lochem. Of de schaalgrootte een deel van het probleem is blijft onbesproken in de memo.

Klachten bij PlusOV
Van de 17 klachten die PlusOV tot 10 september zelf ontving over Lochemse kinderen waren er 3 terug te voeren op fouten in de gegevens, 2 op fouten in de planning en 12 op de uitvoering door de vervoerders. Het college schrijft: ‘De meeste knelpunten zijn
binnen enkele dagen opgelost. Voor een aantal ritten heeft een oplossing langer op zich laten wachten en voor sommige wordt nog gewerkt aan een oplossing.

Meldingen bij de gemeente
De 26 klachten die de gemeente zelf ontving zijn niet te splitsen naar de aard ervan. Veel ouders kaartten namelijk verschillende zaken aan in een telefoongesprek. ‘Voor een deel van de gedane meldingen ligt de oorzaak bij de planning door PlusOV. Een ander deel van de meldingen is terug te voeren op de uitvoering van het vervoer door de
gecontracteerde vervoerders’, aldus de memo.

Locaties
Er zijn drie bestemmingen waar meerdere meldingen over gedaan zijn: De Diekmaat in Neede, De Anne Flokstraschool in Zutphen en De Isselborgh in Doetinchem. De onderstaande opsomming van problemen is een-op-een overgenomen uit de Lochemse memo:

[citaat] Voor het vervoer naar de Diekmaat waren er maandag 27 en dinsdag 28 augustus te weinig busjes of busjes te laat. Kinderen zijn met andere busjes vervoerd en ouders reden zelf. Vanaf woensdag 29 augustus waren deze problemen opgelost.

  • Ouders geven nog wel aan dat de ritten te lang duren. De duur van de routes bevindt zich binnen de kaders die de gemeenten aan PlusOV hebben meegegeven. We zijn in overleg met PlusOV over de mogelijkheden om vanaf half september een aantal van deze routes te herplannen. De routes naar de Anne Flokstraschool in Zutphen verliepen onregelmatig. Busjes waren of te vroeg of te laat en dat komt nog steeds voor. Het vervoer naar de Isselborgh verliep wisselend. De ene dag was de bus op tijd, de andere dag niet.

    Daarnaast heeft het college andere meldingen ontvangen:
  • Een route naar de Lans in Brummen ging in de ochtend goed, maar ’s middags reden ouders of kennissen zelf. Dit duurde een aantal dagen.
  • De route naar het Stormink in Deventer startte op 3 september. De hele eerste week kwam de bus niet, te laat en/of was deze niet geschikt voor rolstoelvervoer. Deze route loopt nog steeds niet goed.
  • Er waren 8 incidentele meldingen over een bus die niet of te laat reed en 2 meldingen rondom onlogische routes. Ook heeft de gemeente een aantal signalen ontvangen dat het vervoer bij ziekte van de chauffeur of afwezigheid van de vaste chauffeur niet goed verloopt. Dit is een verantwoordelijkheid van de vervoersbedrijven. [einde citaat]

Het college schrijft zich er zeer van bewust te zijn dat een aantal leerlingen en hun ouders last heeft of heeft gehad van ritten die niet goed verliepen en van een haperende telefonische dienstverlening bij PlusOV. ‘PlusOV en de gemeente werken hard aan het oplossen van de laatste knelpunten’, zo is te lezen.

Besluitvorming
De memo werd eerder deze week opgesteld. Vandaag (vrijdag 14/9) was er bestuurlijk overleg. Daar stonden onder meer een notitie over de start van het leerlingenvervoer en de evaluatie van de bedrijfsvoeringsorganisatie van PlusOV op de agenda. Wat dit eventueel heeft opgeleverd is nog niet bekend.

Extra eisen
Het overleg kan leiden tot nadere eisen aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met PlusOV. Het college kan hierover zelfstandig een besluit nemen maar wil tijdens een ingelaste bespreking van het onderwerop op 15 oktober toch graag een advies van de gemeenteraad.

Wie de integrale memo wil lezen kan HIER KLIKKEN (pdf-bestand)

Op de Facebook-pagina van LochemsNieuws kwamen een aantal reacties binnen op een eerder artikel over PlusOV: