Basisscholen maandag open, maar nog op halve kracht

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De basisscholen in de gemeente Lochem gaan maandag weer open. De meeste openbare scholen kiezen – net als ruim 80 procent van de Nederlandse scholen – voor hele dagen les. Hierbij geldt: twee dagen op, twee dagen af en op woensdag vrij. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) en het leerlingenvervoer worden weer opgestart.

Wethouder Henk van Zeijts zegt: “We hebben zeker in deze tijd regelmatig contact met de scholen en de buitenschoolse opvang. Daaruit hebben we de indruk dat de meeste scholen en opvangorganisaties eruit komen hoe zij maandag mei gaan starten, en dat is goed om te merken.”

Scholen mogen zelf weten hoe ze de dagen indelen. De meeste volgen het landelijke protocol dat een sterke voorkeur heeft voor hele dagen les. Een aantal scholen kiest ervoor om te werken met halve dagen: ochtend- en middaggroepen.

Uitdaging voor BSO’s

Van Zeijts: “Dit stelt de BSO’s voor een uitdaging, omdat zij het ritme van de scholen volgen. Zij bieden BSO aan op de dagen dat het kind naar school gaat, voor het aantal contractdagen dat ouder en BSO hebben afgesloten. Bij een schooldag met halve dagen zijn de eerste kinderen om 11 uur uit, en hoeft de BSO officieel pas opvang te bieden vanaf 14 uur. We inventariseren de komende dagen of scholen en BSO’s daar samen goed uit komen. Ik wens alle leerlingen, ouders en medewerkers veel succes!”

Algemeen directeur Dick Loman van de Poolster – de koepel van openbare scholen in de gemeente – bevestigt dat overwegend is gekozen voor hele lesdagen. “De dagen zijn iets langer dan normaal. Op een klein aantal scholen wordt halve dagen les gegeven. Dat heeft te maken met de mogelijkheden van het betrokken gebouw en met het onderwijsconcept”, zo zegt hij.

Halve dagen

Halve dagen niet de voorkeur van het Kabinet. Dit heeft vooral praktische redenen, zoals het feit dat bij halve lesdagen twee keer zoveel verkeersbewegingen ontstaan. Ook de door de wethouder genoemde logistieke problemen bij BSO’s spelen een rol. Net als het leerlingenvervoer. PlusOV vervoert vanaf maandag weer kinderen naar het speciaal- en basisonderwijs.

Dick Loman geeft aan dat per school wordt bekeken wat er moet gebeuren om de herstart in goede banen te leiden. “Zowel in als om het schoolgebouw is er aandacht voor onder meer de routing en hygiene. Dat laatste varieert van handgel in alle lokalen en extra maatregelen op toiletten. Ook wordt er extra schoongemaakt. Door dit voor het begin van de lessen te doen, hoeven geen extra mensen tegelijk in het gebouw aanwezig te zijn.”

Ook deze stap samen

Loman laat weten dat de medewerkers en ouders op de scholen betrokken zijn bij de aanpak en dat dit in goede harmonie gebeurt. “Ik heb nog geen enkele vervelende reactie gehoord. Iedereen lijkt erg doordrongen van het feit dat we ook deze stap samen moeten zetten.”

Er is ook geen sprake van onderwijzend personeel dat niet aan het werk wil of kan. “We horen hooguit van onze oudere medewerkers dat ze het wat vreemd vinden dat ze vanaf maandag wel voor de klas mogen staan, maar hun eigen kleinkinderen eigenlijk nog moeten vermijden. Maar gemopper is er niet. Iedereen is erg blij dat we de kinderen weer in levende lijve kunnen zien. Dat is nodig.”

Hij hoopt dat de scholen vanaf 2 juni weer min of meer normaal kunnen draaien. Dat hangt af van het gegeven of de stappen die nu worden gezet niet tot een weer oplopend aantal besmettingen leiden. De medewerkers van de scholen worden goed in de gaten gehouden. Bij verschijnselen van verkoudheid of griep volgt een test. Ouderen en zwangeren worden extra in de gaten gehouden.

Joppeschool

De Joppeschool, dat sinds kort onder de Stichting Varietas valt met 30 scholen in vooral Salland en Twente, start wél met halve dagen les. Dit blijkt uit een nieuwsbrief die de ouders van leerlingen van alle aangesloten scholen hebben ontvangen. Als redenen worden onder meer regelmaat en het feit dat kinderen zich tijdens halve dagen beter kunnen concentreren op belangrijke lesstof als rekenen, taal en lezen dan tijdens lange dagen.

(Het is voor dit artikel nog niet gelukt om met de scholen voor bijzonder onderwijs te spreken. Het lijkt erop dat ook deze scholen in meerderheid kiezen voor hele dagen les. Indien nodig komen we hier in een apart bericht nog op terug. – Redactie LochemsNieuws)

1 REACTIE

  1. Dit bericht is niet correct. Veel scholen in Lochem gaan tegen alle adviezen in in shifts werken en veel ouders hebben hier bezwaar tegen gemaakt. 4 dagen per week 2,5 uur per dag naar school brengt ons als ouders behoorlijk in de problemen. Dit is ook met de scholen gedeeld.

Comments are closed.