App LokaalLoyaal kiest Lochem als pilot-stad

0

LOCHEM – De app LokaalLoyaal beoogt de loyaliteit van de consument bij plaatselijke ondernemers terug te brengen of te houden. Lochem is daarbij pilot-stad. Niet zo gek, want Marcel Fortuin – een van de twee initiatiefnemers – woont er al jaren.

Webshops
De gedachte achter de app is dat consumenten enerzijds steeds vaker geneigd zijn om hun aankopen te doen via webshops maar anderzijds met lede ogen aanzien dat er wéér een winkel vertrekt uit de binnenstad. De loyaliteit moet terug naar de plaatselijke ondernemer, zo is het idee. LokaalLoyaal wil daarbij helpen door de lijnen tussen ondernemer en consument korter te maken en de onderlinge band te versterken.

Locatie-app
De app, die al voor iedereen beschikbaar is voor iOS en Android, en als website,  wil laagdrempelig en eenvoudig zijn voor zowel de gebruiker als de ondernemer. Het idee is dat iemand die de app opent meteen ziet wat er om hem heen te beleven is, in een lijst of op een kaart. Dat kan gaan om winkels maar ook om evenementen en kleinschaliger activiteiten. Ondernemers kunnen een omschrijving van hun bedrijf plaatsen, maar belangrijker is dat ze er heel snel een korte, actuele mededeling op kunnen zetten. In de toekomstige versie wordt die bovendien meteen doorgeplaatst op Facebook en Twitter.

,,Als winkelier moet je tegenwoordig echt ondernemen om mensen naar je zaak toe te trekken”

Ondernemen
Marcel Fortuin: ,,De tijd van de winkeldeur ‘s ochtend openen en kijken wie er komt en de deur om zes uur weer op slot draaien is voorbij. Als winkelier moet je tegenwoordig echt ondernemen om mensen naar je zaak toe te trekken.” Dat moeten ze uiteraard zelf doen maar wij kunnen daarbij helpen. De app maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in één zin een speciale actie of een activiteit aan te kondigen. ,,Je kunt zelfs inhaken op elkaars acties. Als de slijter een mooie fles port in de aanbieding doet kan de kaaswinkel daarop reageren door te wijzen op een bijpassende kaas”, aldus Fortuin.

Loyaliteit
Maar de functionaliteit van LokaalLoyaal zal uiteindelijk veel verder gaan. Zlokaalloyaal 2o komt er mogelijk een functie, waarmee consumenten hun loyaliteit jegens een ondernemer kunnen onderstrepen door te zorgen voor een ‘gegarandeerde omzet’. Fortuin: ,,Deze omzettoezegging kan positief uitwerken voor eventuele financieringsaanvraag naar een bank. Of in het achterhoofd een rol spelen bij de inkoop van een nieuwe collectie.”

Lovink
Marcel Fortuin noemt boekhandel Lovink als voorbeeld. ,,Bijna iedereen zou het vreselijk vinden als die winkel zou sluiten. En toch kopen veel mensen hun boeken online. Door een grotere lokale loyaliteit kunnen sfeerbepalende winkels blijven bestaan hetgeen de beleving van de hele binnenstad vergroot.”

Invloed consument
Zo zouden bijvoorbeeld inwoners van een stad of gemeente kunnen in de toekomst ook via de app kunnen aangeven wat ze missen. Of het nu om een bepaalde winkel of een speciaal evenement gaat: op het moment dat er voldoende mensen aangeven hier interesse in te hebben is er mogelijk een ondernemer of organisator te vinden die het aandurft.

Landelijk
LokaalLoyaal is een project van Marcel Fortuin en Christian Versloot, masterstudent Business Information Technology aan de Universiteit Twente. Ze werken vanuit De Gasfabriek, een starters- en innovatiecentrum in Deventer. De app wordt op termijn landelijk uitgerold. Voor de gebruikers is het gratis. Uiteindelijk zullen ondernemers een kleine bijdrage moeten betalen voor het gebruik ervan. Voor Lochemse ondernemers gaat dit niet gelden, zo belooft Fortuin, als dank voor het feit dat ze meedoen aan de pilot.