Allemaal1 TV dient als voorbeeld bij communicatieadvies overheid

0
Blik in de tijdelijke studio van Allemaal1.tv in de schouwburg (Foto: Jorrit van de Kolk)

LOCHEM/DEN HAAG – Het Lochemse project Allemaal1.tv dient als voorbeeld in de ‘Handreiking communicatieaanpak coronavirus’ dat is opgesteld door Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). Het document van 30 pagina’s dient als handleiding voor communicatieprofessionals die werken voor overheden en kernorganisaties die zich met corona bezighouden.

Allemaal1.tv wordt, samen met andere initiatieven in het land, getoond als voorbeeld van hoe je mensen kunt bereiken in tijden van crisis. De letterlijke tekst uit de handreiking luidt:

Wat: Allemaal1tv, een wekelijks verbindend tv-programma dat via YouTube wordt verspreid.
Doel: de tv-programma’s buigen het negatieve van corona om naar positieve energie. De programma’s zorgen ervoor dat inwoners verbinding houden met elkaar.
Resultaat: een wekelijks semi-live tv-programma dat door circa 20 vrijwilligers wordt gemaakt (waaronder een groep jongeren). Het programma is bedoeld voor iedereen in de gemeente en voor alle leeftijden. Gasten in het programma vertellen over hoe zij deze coronatijd beleven, van serieus tot vermakelijk.’

Actualisatie

Het is de tweede handreiking voor onder meer de communicatie-afdelingen van gemeenten en provincies. De eerste verscheen in april 2020. Actualisatie wordt nodig geacht omdat veel mensen een lagere urgentie voelen bij het zich houden aan de coronaregels dan tijdens de eerste golf. Verder constateert het NKC dat corona een katalysator is voor polarisatie en dat er een toename is van ‘nepnieuws’. Ook wordt de beantwoording van de ‘waarom’-vraag urgenter.

Er is aandacht voor de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van campagnes, inclusief voorbeelden van wat wel en niet werkt.

Laatste uitzending

Allemaal1.tv startte begin december. Toen werd eind februari als einddatum geprikt, met in het achterhoofd dat de crisis nu wel flink zou zijn teruggedrongen. Vorige week werd dan ook de laatste reguliere uitzending uit de serie gemaakt. Deze week volgt nog een speciale verkiezingsuitzending.

Doorstart

Achter de schermen werken de makers van Allemaal1.tv aan een doorstart voor tenminste nog drie maanden. De crisis is immers niet voorbij. De kerngroep van zo’n 20 mensen is net goed ingespeeld en de onderwerpen liggen in alle kernen van de gemeente nog altijd voor het oprapen. De makers proberen in de komende maanden de basis voor een structurele voorziening te leggen. Daar is overleg voor nodig met andere partijen en er zullen fondsen moeten worden aangeboord.

Donderdag 18.30 uur

De verkiezingsuitzending, met onder meer uitleg over wat er door corona anders is dan tijdens andere verkiezingen en met debatten tussen plaatselijke politici, is donderdagavond te zien op Allemaal1.tv, vanaf 18.30 uur.

Hieronder: de pagina uit het document waar Allemaal1.tv wordt genoemd

(bron: NKC)

LochemsNieuws is redactioneel partner van Allemaal1.tv