Alexander Rinnooy Kan preekt in Remonstrantse Kerk

0
Alexander Rinnooy Kan (bron: wikipedia)

LOCHEM – Onder de noemer van ‘Preek van de Leek’ is Alexander Rinnooy Kan zondag (5/5) te gast in de Remonstrantse Kerk aan de Emmastraat in Lochem. Zijn overdenking gaat over ‘schaarse talenten’.

Hoe ga je om met de talenten die je zijn gegeven, of dat er nu veel of weinig zijn? Die vraag staat centraal en de antwoorden worden erbij geleverd.

Rinnooy Kan is hoogleraar economie en lid van de Eerste Kamer voor D66. Het meest bekend is hij door zijn functies als voorzitter en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW. Verder was hij rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de raad van bestuur van ING.

Voorganger is ds. Joost Röselaers. Hij is predikant van Vrijburg in Amsterdam. Eerder bekleedde hij dezelfde functie in dienst van de Nederlandse Kerk in Londen.

De dienst begint zondag om 10.30 uur.