Provinciale subsidie voor bestrijding invasieve exoten

0
De reuzenbereklauw (foto: Jan van der Straaten / Provincie Gelderland

LOCHEM/ARNHEM – Ze worden invasieve exoten genoemd en zorgen op veel plaatsen voor problemen. Het gaat over uitheemse plant- en diersoorten, zoals de Japanse Duizendknoop en de zonnebaars. Vanaf vandaag (3/5) geeft de provincie subside om ze te bestrijden.

Terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen komen in aanmerking voor vergoedingen die oplopen tot 95% van de bestrijdingskosten. Het gaat om een beperkt aantal soorten planten en dieren die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit of schadelijk voor dijken, wegen, gebouwen en landbouw. Het gaat om de Aziatische duizendknopen, Canadese guldenroede, reuzenbalsemien, reuzenbereklauw en de zonnebaars.

De Japanse Duizendknoop zorgt in de gemeente Lochem om meerdere plekken voor overlast.

Plan van aanpak

De provincies zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de bestrijding. Gelderland heeft als eerste daarvoor een plan van aanpak gemaakt. Daarin gaat het om plant- en diersoorten die op de Europese lijst staan en die schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit.

Daarnaast staat in het Gelderse plan een aantal extra soorten die niet op de Europese lijst staan, maar die in Gelderland wel degelijk schadelijk zijn, zoals de Japanse Duizendkoop en watercrassula.

Nieuwe soorten

De provincie pakt zelf de bestrijding op van soorten die nog maar weinig voorkomen of die nieuw zijn. In die gevallen geeft de provincie opdracht voor bestrijding en betaalt dat ook als het nodig is. Voor een aantal invasieve soorten die wel al wijdverspreid zijn, is nu de subsidieregeling opgesteld.

De provincie wil de bestrijding buiten de natuurgebieden ook stimuleren. Gemeenten en waterschappen kunnen daarom een bijdrage van 10.000 euro krijgen als ze een gebiedsplan opstellen om de vijf wijdverspreide exoten aan te pakken.

Rivierkreeftjes

Er zijn in Nederland veel plant- en diersoorten die hier vroeger niet van nature leefden. Het merendeel, zo’n 2000 soorten, zorgt niet voor problemen. Een klein gedeelte, zoals de Aziatische duizendknopen, Amerikaanse vogelkers en Nijlgans, doet dat wel. Deze soorten verspreiden zich zo snel, dat andere soorten daardoor in het gedrang komen. Ook zorgen deze plant- en diersoorten voor schade aan landbouw, gebouwen, dijken en wegen. Zo lijken exotische rivierkreeftjes onschuldig, maar deze dieren vormen een gevaar omdat ze gaten in dijken maken.