Al 2 jaar geen enkele huisuitzetting bij Viverion

0
Afbeelding ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Woningcorporatie Viverion heeft al 2 jaar geen enkele huisuitzetting hoeven uit te voeren. De meest voorkomende reden van uitzetting is een huurachterstand. De Lochemse woningstichting denkt dat vroegtijdig signaleren en samen met andere instanties ingrijpen de reden is dat er geen grotere problemen ontstaan.

Donderdag meldde de koepel van woningcorporaties, Aedes, dat het aantal huisuitzettingen in 2018 landelijk met 19 procent daalde ten opzichte van een jaar eerder. In het hele land werden zo’n 3.000 huurders uit hun woning gezet.

Vroeg signaleren

De dalende trend is bij Viverion al eerder ingezet en is de afgelopen jaren dus zelfs op nul uitgekomen. Tanja Paffen, manager Klant:,,We zijn heel actief met vroeg-signalering. Meteen als we een huurachterstand zien ontstaan, zoeken we contact met de huurder. Vaak is er niet alleen een huurachterstand, maar spelen ook andere financiële problemen. Daarom werken we nauw samen met lokale partners, zoals gemeenten en schuldhulpverlening.”

Rechter

In sommige gevallen komt een zaak toch bij de rechter en volgt er een huisuitzettingsvonnis. Viverion ziet dat dit vaak aanleiding is voor huurders om alsnog in beweging komen en in gesprek te gaan. Met goede afspraken kan een daadwerkelijke huisuitzetting dan meestal worden voorkomen.

Toverwoord

Vroeg erbij zijn blijkt te werken. Dat is ook het landelijke beeld. Volgens Aedes is vroeg-signalering inderdaad het toverwoord. De meeste corporaties denken niet meer vanuit regels en procedures maar stellen de huurder centraal. Dat voorkomt veel problemen en dus huisuitzettingen. Corporaties wisselen onderling kennis en kunde uit, bijvoorbeeld via www.huurincassoplatform.nl

Oplossing

Het aantal zaken dat voor de rechter komt daalt ook maar is nog aanzienlijk: 12.000 vonnissen in 2018. In 2017 waren dit er nog 13.500. Na zo’n uitspraak volgt dus in ‘slechts’ een kwart van de gevallen daadwerkelijke uitzetting. In alle andere gevallen wordt alsnog een oplossing gevonden waardoor de huurder kan blijven wonen in zijn/haar woning.

Duurdere woningen

Het zijn voornamelijk alleenstaanden die in de problemen komen. In 12 procent van de uitzettingen gaat het om een gezin met kinderen. De meeste huisuitzettingen vinden plaats bij huishoudens met een woning die net onder de maximale huur van 711 euro (2018) moet opbrengen. De cijfers verkreeg Aedes via een enquête onder 170 woningcorporaties.

Voorrang

Landelijk is een verdere daling van het aantal uitzettingen volgens de koepelorganisatie haalbaar, maar dan moet het Rijk meewerken. Nu krijgen de Belastingdienst, het CJIB (inning van boetes) en de ziektekostenverzekeraars voorrang bij het innen van schulden. Dat gaat vaak gepaard met torenhoge incassokosten die de problemen nog vergroten.

Dak boven je hoofd

,,Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid, schrap die voorrang. Een dak boven je hoofd is in die situatie belangrijker dan een boete of bekeuring,’ aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.