Nieuwbouw scholen Laren: gat van 1,3 miljoen

0
Het huidige scholencomplex aan de Verwoldseweg in Laren (bron: Google Maps)

LAREN/LOCHEM – De nieuwbouw van drie scholen in Laren loopt vertraging op. Door krapte op de bouwmarkt stijgen de prijzen van bouwmaterialen en de personeelskosten hard. Er gaapt nu een gat van 1,3 miljoen tussen het beschikbare budget en de geraamde kostprijs van 7,1 miljoen.

Er is 5,8 miljoen euro beschikbaar voor een nieuw gebouw voor de Braninkschool en de Prins Willem Alexanderschool aan de Verwoldseweg. Bartiméus Speciaal Onderwijs voor
slechtziende kinderen vestigt zich ook in het gebouw en verlaat dus de Graanweg in Lochem.

Oplossingen zoeken

Naast de krapte op de bouwmarkt zorgen ook scherpere regels voor het energiegebruik voor hogere kosten. De lonen stijgen en bouwvakkers zijn maar moeilijk te vinden. En door de grote vraag worden bouwstoffen schaarser en dus duurder. Gemeente en de schoolbesturen zoeken naar oplossingen om de kosten binnen de perken te houden.

Uitgangspunten

,,Ons uitgangspunt is en blijft een schoolgebouw van hoge kwaliteit voor goed onderwijs. Een gezond binnenklimaat voor de kinderen in de school vinden we belangrijk”, aldus wethouder Henk van Zeijts van onderwijs. ,,Ook willen en moeten we voldoen aan de wettelijke eisen voor energiegebruik.”

Zorgvuldig

Het onderzoek naar manieren om de kosten te beperken is geen gemakkelijke opgave. De betrokken partijen stellen zorgvuldigheid boven snelheid en nemen uitstel van de start van de nieuwbouw daarbij voor lief. Hoeveel vertraging er gaat ontstaan kan momenteel niet worden aangegeven.

Architect

De architect kan pas aan de slag kan met het ontwerp, als de opdrachtgevers het eens zijn over de oplossingen om de kosten te reduceren. Die oplossingen worden gezocht in de manier waarop de scholen het gebouw gaan gebruiken. De ontwikkeling van het kind
(leren en spelen) staat centraal. De architect maakt een ontwerp op basis van de geformuleerde wensen en eisen.

Het plan voor nieuwbouw voor de drie scholen onder één dak blijft overeind. ‘Samenwonen’ geeft de betrokken scholen allerlei mogelijkheden om samen te werken.