Afspraken corporaties: 260 sociale huurwoningen tot 2030

0
vlnr: Paul Oort (De Berkelstreek), Tonita Garritsen (Viverion), Dave van Zalk (IJsseldal Wonen), Marja Eggink (wethouder), Henk Degen (Huurderbelangen IJsseldal) en Paul Harkema (De Berkelstreek)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem heeft nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek. Belangrijkste afspraak is dat de corporaties tot 2030 samen 260 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. 

De plannen die al in ontwikkeling zijn tellen mee voor het genoemde aantal. Viverion wil bouwen aan de Zuiderbleek in Lochem en IJsseldal Wonen wil een aantal sociale huurwoningen bouwen op de locatie Detmerskazerne in Eefde. Komend jaar gaan gemeente en corporaties samen op zoek naar nieuwe locatie voor de bouw van sociale huurwoningen.

Grondprijzen

De gemeente biedt grond voor sociale huur aan tegen wat ‘sociale grondprijzen’ wordt genoemd. De gemeente is bezig met de verwerving van grond aan de randen van de kernen in de gemeente. De zoeklocaties zijn bekend gemaakt en de gemeente heeft op een aantal percelen de Wet voorkeurrecht gemeenten (Wvg) gevestigd en heeft daarmee het eerste recht van koop. Of dit al tot concrete bouwlocaties heeft geleid is onbekend.

De woningcorporatie kunnen, na jaren van weinig actie, weer bouwen. De rijksoverheid laat de verhuurdersheffing met ingang van volgend jaar vallen. De afgelopen jaren moesten woningcorporaties veel geld overmaken aan de Belastingdienst. Daar komt nu dus een einde aan, waardoor er meer geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming.

Afspraken

De afspraken die in de gemeente Lochem zijn gemaakt gaan, naast nieuwbouw, over betaalbaarheid, duurzaamheid, zorg en over de leefomgeving. Duurzaamheid is daarvan momenteel de belangrijkste omdat dit ook doorwerkt in de portemonnee van de huurders. IJsseldal Wonen en Viverion geven voorrang aan woningen met de slechtste energielabels.

IJsseldal Wonen start in de loop van 2023 met het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Het streven is om jaarlijks zo’n 100 woningen te voorzien van zonnepanelen. De samenwerking met LochemEnergie wordt voortgezet. Zo gaat Viverion komend jaar beginnen met het plaatsen van zonnepanelen van de energiecoöperatie in de eigen wooncomplexen.

Alternatieve oplossingen

De gemeente is op zoek naar alternatieve woonoplossingen voor spoedzoekers zoals starters en nieuwkomers, ook wel spoedzoekers genoemd. Afgesproken is dat waar mogelijk wordt samengewerkt met de corporaties.