Aanpak verkeersveiligheid rond Garve staat nu vast

0
Op deze plek aan het Groene Kruisstraatje komt een 'wachtplein' voor het halen en brengen van kinderen (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Alle fietsers tegelijk groen op de kruising Barchemseweg-Albert Hahnweg en een verkeersluw ‘wachtplein’ aan het Groene Kruisstraatje in Lochem. Dat zijn de concrete maatregelen die het Lochemse college voorstelt aan de gemeenteraad. Doel is verbetering van de verkeersveiligheid voor leerlingen van de Meester G. Propschool en Prins Hendrikschool (MSG De Garve).

Wethouder Henk van Zeijts: ,,Kinderen moeten veilig door het verkeer van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Daar hebben we al de nodige maatregelen voor genomen. Toch geven de verkeerscommissie MSG De Garve en ouders aan dat het nog beter kan. En als het kan, dan moeten we daar natuurlijk voor gaan.”

Veilige schoolomgeving
Kort voor de opening van de school aan de Burgemeester Leenstraat zijn een aantal maatregelen genomen. Daaronder de fietsoversteek Oosterbleek-Zuiderbleek, twee zebrapaden op de Nieuwstad en een Kiss & Ride-strook voor het brengen en halen van kinderen. Aan de kant van het Groene Kruisstraatje – bij de voormalige Aldi – werden voorzieningen voor kort parkeren getroffen.

Verkeerskundig advies
De situatie werd in maart van dit jaar geëvalueerd met de verkeerscommissie van De Garve, zoals eerder was afgesproken. Een onafhankelijk verkeerskundig bureau heeft naar aanleiding van de evaluatie adviezen uitgebracht. De gemeente toetste de adviezen door antwoord te zoeken op vragen als: ‘Hebben ze een positief effect op de verkeersveiligheid?; Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen zoals de aanleg van de noordelijke rondweg?’

Ook is gekeken naar de gevolgen van mogelijke maatregelen voor de buurt. Tenslotte werden de kosten afgezet tegen het verwachte effect. De uitkomst is dus dat er twee maatregelen worden genomen die de verkeersveiligheid verbeteren en die betaalbaar zijn. De verkeerscommissie van De Garve kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen.

Fietsers tegelijk groen
Als alle fietsers op de kruising Barchemseweg-Albert Hahnweg tegelijk groen licht hebben, hoeven zij niet tussen de auto’s over te steken. Op veel andere plekken in Nederland zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Om dit te regelen moeten niet alleen de verkeerslichten maar ook de inrichting van de kruising aangepast worden.

Wachtplein
Het aanleggen van een verkeersluw wachtplein bij het Groene Kruisstraatje verbetert ook de verkeersveiligheid van kinderen. Door het fysiek scheiden van parkeren en wachten hoeven kinderen niet meer tussen parkerende auto’s te fietsen en lopen.

Kosten
Met de uitvoering van de aanvullende verkeersmaatregelen is een bedrag van € 66.875 gemoeid. De raad beslist in het eerste kwartaal van 2019 of dit bedrag mag worden uitgegeven, maar dat lijkt een formaliteit.