572 nieuwe banen in gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – In 2019 is het aantal banen in de gemeente Lochem me 572 toegenomen. De werkgelegenheid steeg  voor het vierde achtereenvolgende jaar. Op het totaal van 33.691 inwoners zijn er nu 14.895 banen. Gelderland staat als provincie op de vierde plaats als het gaat om banengroei.

De cijfers komen uit de werkgelegenheidsenquête 2019 van de provincie Gelderland. In 2018 werden 507 nieuwe banen genoteerd in Lochem. De gezondheidszorg leverde de grootste bijdrage aan de stijging, met 179 nieuwe arbeidsplaatsen. In de industrie kwamen er 105 bij en in de detail- en autohandel 51. Ook de zakelijke dienstverlening droeg een steentje bij met 63 banen.Deze sectoren zijn – in dezelfde volgorde – de vier grootste in de gemeente.

In de landbouwsector bleef het aantal banen nagenoeg gelijk. De horeca liet een lichte groei zijn met 34 banen.

Provincie

In de hele provincie bedroeg de groei van de werkgelegenheid 2,8%. In Gelderland zijn nu 1.0440780 banen, een plus van 28.870. De gemiddelde groei in alle provincies bedroeg in 2019 2,5%. Alleen Noord Holland, Utrecht en Flevoland deden het nog beter dan Gelderland.

De industrie herstelt zich steeds verder en het aantal banen ligt nu weer boven het niveau van 2011 (115.000 banen). In de bouw heerst hoogconjunctuur en dat vertaalt zich een plus van 3500 banen. Dat is een toename van 6% en dus veel hoger dat het gemiddelde van 2,8%.

Detailhandel

Ondanks de concurrentie van online verkopen stijgt het aantal banen in de detailhandel sinds 2015 weer. In 2019 kwamen er 2.240 banen bij. Het totaal bedraagt nu 119.590 oftewel 11,4% van alle banen in de provincie.

De Cleantech regio, waarvan ook de gemeente Lochem deel uit maakt, telde in 2019 173.000 banen. Met een groei van 2,3% lag de ontwikkeling (-0,6%-punt) wat onder het Gelderse en Lochemse beeld.

Achterhoek

De Achterhoek kende het afgelopen jaar met een groei van 4.170 banen (+3,4%) net als
vorig jaar een gunstige ontwikkeling. Er was een bovengemiddelde groei in de
gezondheidszorg (+1.300), maar ook de industrie (+560), zakelijke dienstverlening
(+580) en groothandel (+530) waren goed voor de nodige nieuwe banen. Lochem wordt overigens niet meegeteld in de statitsieken van de Achterhoek, maar zoals hierboven al gemeld, bij de Cleantech Regio (voorheen Regio Stedendriehoek)

Het aantal bedrijven blijft snel groeien. Werden er vorig jaar ongeveer 7.670 nieuwe
bedrijven geteld (netto toename), dit jaar waren dat er weer 6.840. Daarmee herbergt
Gelderland inmiddels 191.790 bedrijven. 20 jaar geleden waren dat er nog ‘slechts’
105.890.

Veel ZZP’ers

De eenmansbedrijven (meestal ZZP-ers) maken inmiddels 69% uit van de bedrijvenpopulatie. In termen van banen is de bijdrage van bijna 13% – logischerwijs – een stuk bescheidener. De afgelopen 20 jaren kwamen er ruim 95.000 eenmansbedrijven bij, goed voor evenzoveel banen.

Gelderland kent momenteel circa 460 bedrijventerreinen. In totaal gaat het om
10.466 hectare bruto waarvan 8.546 ha. netto beschikbaar is voor bedrijven. Daarvan is 7.868 hectare al vergeven aan bedrijven. Op deze terreinen zijn 19.580 bedrijven gevestigd, goed voor 341.750 banen. Terreinen herbergen daarmee 10% van de Gelderse bedrijvigheid en 33% van de werkgelegenheid. Gemiddeld genomen werken er 43 mensen per hectare bedrijventerrein.