120 nieuwe bewoners voor de Berkel [video]

0

LOCHEM – In de Berkel zijn zaterdag 120 karpers uitgezet door de Federatie Midden Nederland. Dit gebeurde ter hoogte van het gemeentehuis. Karpers planten zich in Nederland nauwelijks voort, zodat het nu en dan nodig is om de visstand weer op peil te brengen.

Zaterdag zijn voor de helft schubkarpers en voor de andere helft spiegelkarpers uitgezet. Spiegelkarpers hebben een uniek schubbenpatroon en zijn als individu te herkennen. Ze zijn daarom vooraf allemaal gefotografeerd.

Foto’s

Aan de hand van de foto’s kunnen de spiegelkarpers later worden herkend als ze worden gevangen. Het is zodoende mogelijk om te zien hoe snel de vissen groeien en of ze migreren door de aangelegde vispassages. Verder werden de spiegelkarpers gewogen en gemeten voordat ze de vrijheid kregen. Ze werden overigens niet allemaal uitgezet in Lochem zelf, maar verdeeld over 7 stuwvlakken tussen Lochem en Zutphen.

In november werden al 150 karpers uitgezet in de Berkel tussen Duitse grens
en Lochem. Nu is het andere deel van de Berkel aan de beurt om zo in de gehele Berkel
de karperstand op te waarderen en het water interessant te houden voor de sportvisserij.

Bijdrage Waterschap

Deze tweede uitzetting wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Waterschap
Rijn en IJssel. Afgelopen zomer hebben vrijwilligers vanuit de sportvisserij heel erg veel
vissen gered uit de droogvallende beken en sloten. Bij Lochem moest bovendien een grootscheepse reddingsoperatie op touw worden gezet na de breuk in een persleiding met industrieel afvalwater. Dat kostte veel vissen het leven door zuurstofgebrek.

De federatie beoogt op een aantal plaatsen ook nog een kleine uitzet van blankvoorn en zeelt. Deze vissen kunnen zich weer voortplanten en zo een basis vormen voor het herstel van een natuurlijke visstand.