Zilveren Knoop voor Lochemer Albert Geesink

0
De Zilveren Knoop van de gemeente Lochem. (foto: gemeente Lochem)

LOCHEM – Albert Geesink uit Lochem heeft woensdagmiddag (9 maart) een Zilveren Knoop ontvangen uit handen van burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Het is een blijk van waardering voor de bevlogen manier waarop Geesink zich vele jaren heeft ingezet voor de Lochemse samenleving. En in het bijzonder voor de Stichting Synagoge Lochem, waarvan hij afscheidt neemt als voorzitter.

De uitreiking vond plaats in de synagoge aan de Westerwal. Albert Geesink heeft zich onder meer ingespannen voor het Westerborkproject, waarbij leerlingen uit het basisonderwijs het voormalige Kamp Westerbork bezoeken. Ook krijgen ze een (gast)les over verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging.

Propschool en LTS

De onderstaande tekst is nagenoeg overgenomen uit een persbericht van de gemeente:
Albert werd geboren in Rekken. In de jaren ’50 werd hij onderwijzer aan School I (Propschool) in Lochem. Later maakte hij als leerkracht de stap naar de Lagere Technische School (LTS) Lochem. Vanaf zijn 32e was hij voor de PvdA actief in de Lochemse politiek. Hij noemt zichzelf nog steeds een ‘rooie rakker’.

Op jonge leeftijd werd hij wethouder sociale zaken/volkshuisvesting en onderwijs. Die functie oefende hij bijna 20 jaar uit. Hij stopte ermee toen hij gevraagd werd om directeur te worden van de LTS. Onder zijn leiding fuseerde die school met het agrarisch onderwijs in Laren. Albert vervulde ook verschillende functies in landelijke onderwijsorganisaties.

Bestuurder

In de jaren ’80 en ‘90 was Albert bestuurslid van de Bondsspaarbank en Stichting Spaarbank Achterhoek-Twente. Van 1995 tot voor kort was hij voorzitter van de stichting SNS Fonds Achterhoek-Twente, nu de stichting Fonds 1819. Hij is sinds 1976 lid van Lions Lochem.

In 1983 was hij betrokken bij de restauratie van de voormalige Lochemse Synagoge en werd hij voorzitter van de Stichting Synagoge Lochem. Daar is hij een fijne voorzitter. Hij weet precies hoe hij het wil, maar staat open voor discussie en laat zijn medebestuurders graag de credits. Bijzonder is zijn sociale betrokkenheid. Of het nou bij het Westerborkproject is of bij belangrijke bestuurlijke beslissingen.

Pleitbezorger

Voor zijn maatschappelijke verdiensten ontving hij eerder al een Koninklijke onderscheiding. Als Albert op straat oud-leerlingen tegenkomt, kent hij ze vaak nog bij naam. Zij zijn nu zo’n 40 tot 70 jaar oud. Albert was een enorm pleitbezorger van het ambachtsonderwijs. Hij vond dat een gedegen technische opleiding jongeren kansen bood op een bij hen passende baan.

Hij zette zich in voor hen die wat extra steun nodig hadden. In het onderwijs en ook daarbuiten. Via besturen maar ook door bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd maaltijden te bezorgen via ‘tafeltje dekje’. Mensen die zijn hulp nodig hadden, konden gewoon door de achterdeur binnen komen (‘wel even de klompen voor de deur uitdoen’). Iedereen is voor hem even waardevol en belangrijk. Ongeacht achtergrond of beroep.

Waardering

De Zilveren Knoop is een blijk van waardering van het college van B&W voor inwoners die een verbindende rol vervullen in de Lochemse samenleving. Het ontwerp van de Zilveren Knoop is naar een idee van inwoonster Ingrid Leufkens.