Zilveren Knoop gemeente Lochem voor Theo Linthorst

0
De uitreikingvan de Zilveren Knoop aan Theo Linthorst door burgemeester Sebastiaan van 't Erve (foto: Arjen Dieperink)

LOCHEM – Theo Linthorst is donderdag onderscheiden met de Zilveren Knoop van de gemeente Lochem. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve reikte de speld uit bij het afscheid van Linthorst als politieman. Het is een blijk van waardering voor de manier waarop hij zich in de samenleving onderscheidt. Linthorst was de eerste wijkagent die in de gemeente aan de slag ging.

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen van de gemeente Lochem:

‘Met grote kennis en bevlogenheid heeft hij zich ingezet voor de inwoners van de (voormalige) gemeente Gorssel, en na de gemeentelijke herindeling voor alle inwoners van de gemeente Lochem. Een agent waar je op kunt bouwen. Tegenwoordig komt het niet vaak meer voor dat agenten heel lang in dezelfde gemeente werken. Theo Linthorst komt nog uit de tijd dat dat wel regelmatig gebeurde. Zo heeft hij een nauwe band met de gemeente en een grote kennis van problematiek door de jaren heen kunnen opbouwen.

Verbinding

Een gebeurtenis van nu kan zomaar verband houden met een incident uit het verleden. Theo is de verbinding tussen inwoners en medewerkers van instellingen, gemeente en politie. Hierdoor zijn de contactlijnen kort en kan bij incidenten snel worden geschakeld. Ook voor de overige netwerkpartners is Theo van grote waarde. Hij is heel toegankelijk en altijd bereid om mee te denken. Een agent waarop je kunt bouwen!

Theo Linthorst ging in 1978 naar de politieschool en werd op 1 april 1979 wachtmeester der Rijkspolitie in de functie van lid landgroep in het district Apeldoorn, groep Apeldoorn. In 1997 werd Theo medewerker basispolitiezorg A in het district IJsselstreek team Gorssel/Lochem. In 2003 is hij bevorderd naar senior gebiedsgebonden politiezorg in de functie van wijkagent in de wijk Gorssel/Eefde/Epse. Hij was, na Frits Hurenkamp, de tweede officiële wijkagent in de gemeente. In 2011 werd hij wijkagent instellingen in de IJsselstreekgemeenten (Brummen, Zutphen en Lochem).

Politiekeurmerk

Verder heeft Theo zich tot 2005 vanuit de politie intensief ingezet voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zoveel mogelijk inwoners bewegen om maatregelen te treffen om het een inbreker moeilijker te maken om binnen te komen. Hele straten en wijken zijn er door zijn inzet voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Vanaf 2005 is de verantwoordelijkheid voor het inzetten van het keurmerk naar de gemeenten verschoven. Toch bleef Theo, als hij bij inbraken ter plaatse kwam, altijd de bewoner wijzen op maatregelen die ze konden treffen om een volgende inbraak te voorkomen.

Zilveren Knoop

De Zilveren Knoop is een blijk van waardering van het college van B&W voor inwoners die een verbindende rol vervullen in de Lochemse samenleving. Het ontwerp van de Zilveren Knoop is naar een idee van inwoonster Ingrid Leufkens.