Young_Influence: jongeren zetten zich in voor samenleving

0
Christy Hogeweg en Jelle Kip van Young_Influence Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Lochem is één van de vijf gemeenten in Gelderland waar het project Young_Influence is opgepakt. Kort door de bocht gezegd is dit de opvolger van de in 2015 verdwenen maatschappelijke stage. Dat was voor veel jongeren een vooral verplicht nummer. Via Young_Influence kunnen ze het heft in eigen hand nemen en zelf bepalen wat ze voor samenleving willen betekenen.

Vanuit het jongerencentrum in het Stadshuus hebben Christy Hogeweg en Julia Wegdam het voortouw genomen, samen met jongerenwerker Jelle Kip. Zij proberen jongeren in alle kernen van de gemeente te verleiden tot de vorming van projectteams. Deze kunnen zich richten op het zelf organiseren van activiteiten of op het ondersteunen van activiteiten van anderen.

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage, die in 2015 is afgeschaft, liep via middelbare scholen. Jongeren moesten zich minimaal 30 uur per jaar inzetten voor de samenleving. ,,In de praktijk ging het vaak om koffiedrinken met ouderen. Niks mis mee, maar het waren vaak geen activiteiten die jongeren echt aanspraken”, zegt Christy Hogeweg.

Na de afschaffing ging de overheid op zoek naar wegen om jongeren alsnog te motiveren tot maatschappelijke activiteiten. In Gelderland wordt nu op 5 plaatsen gewerkt met Young_Influence. Welzijnsorganisatie Spectrum in Arnhem zorgt voor de begeleiding. De provincie heeft de financiële middelen beschikbaar gesteld.

Ideeën realiseren

Het project richt zich op jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De PR-machine wordt nu opgestart via onder meer posters, sociale media en de nieuwsbrief van de Stichting Welzijn Lochem. Jongeren die met ideeën rondlopen en zich afvragen hoe ze die gerealiseerd kunnen krijgen kunnen terecht bij Young_Influence. Het gaat erom dat de talenten en netwerken van jongeren worden ingezet om iets te betekenen voor anderen in hun kern of in de gemeente Lochem.

Ondersteuning

Een festival organiseren, een buurthuis opknappen of een sporttoernooi opzetten; alles is mogelijk. ,,Het hoeft niet altijd iets te zijn wat je zelf organiseert”, zegt Jelle Kip. ,,We zorgen met een groep jongeren bijvoorbeeld ook voor de begeleiding tijdens een dagje uit voor jonge mantelzorgers naar een attractiepark.” Christy Hogeweg vult aan: ,,En we gaan meepraten bij Lochem Fairtrade. Daar hebben ze behoefte aan de inbreng van nieuwe generaties.”

Motiveren

Het draait vooral om motiveren en stimuleren van activiteiten die vanuit de jongeren zelf worden aangedragen en waar de samenleving of de leefomgeving baat bij hebben. Zelfs de tegenprestatie in de vorm van een beloning voor de inzet kan door een projectteam zelf worden bepaald.

Meer informatie via MDT@welzijnlochem.nl of 06 331 81 100 of op Instagram