Werkzaamheden traverse Eefde 14 februari van start

0
Vrijdag (4/2) werd het projectbord in Eefde onthuld. Hierbij waren de wethouder Henk van Zeijts en Eric-Jan de Haan aanwezig (3e en 4e van links)

EEFDE – De werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de traverse Eefde, de hoofdweg door het dorp, gaan op maandag 14 februari van start. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Schagen Infra, in opdracht van de gemeente Lochem. De afronding wordt tegen het einde van dit jaar verwacht. Het noordelijke deel van de traverse werd eerder al onder handen genomen.

De weg heeft, na gereedkoming van de rondweg N348, een compleet andere functie gekregen. Voorheen was het een belangrijke verkeersader en onderdeel van de verbinding tussen Deventer en Zutphen. De weg wordt nu qua inrichting aangepast aan de nieuwe functie van lokale weg.

Gebied

Het gebied van de traverse-zuid loopt vanaf de brug over het Twentekanaal (de gemeentegrens met Zutphen) via de Rustoordlaan, over de dr. Van de Hoevenlaan tot en met de aansluiting met de Schoolstraat–Zutphenseweg.

Dit zijn de plannen:
* Aanleg van een rotonde op de kruising Schoolstraat–Zutphenseweg–dr. Van de Hoevenlaan
* Aanleg van een rotonde op de kruising Rustoordlaan–dr. Van de Hoevenlaan
* Versmalling van de rijbaan
* Vervanging van het riool
* Het fietstunneltje Rustoordlaan vervalt
* Aan weerszijden van de weg komt een vrijliggend fietspad

Verkeer

In totaal werkt Schagen Infra in 7 fases. Fase 1 begint op 14 februari en duurt 12 weken. Het wegvak van de fase waaraan Schagen Infra werkt wordt afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De helft van de rijbaan blijft open voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de rondweg N348. Fietsverkeer blijft mogelijk in twee richtingen. Uitzondering hierop is week 8. Dan is de weg ook voor fietsers en voetgangers afgesloten. Die week werkt Schagen Infra, samen met ProRail, aan de spoorwegovergang. Dan is er geen verkeer mogelijk.

Informatie

De voortgang van de werkzaamheden is te volgen via www.lochem.nl/traverse-eefde. Daar is informatie te vinden over het verloop van het project, de werkzaamheden, de planning in fases en eventuele (verkeers-)hinder. Daar is ook het definitieve ontwerp te vinden. Dat is tot stand gekomen in overleg met betrokken inwoners en ondernemers.

Aannemer Schagen Infra houdt omwonenden onder meer ook op de hoogte via de app ‘Schagen Infra’. Deze is gratis te downloaden in de AppStore van Apple/iOS of de Playstore voor Android-apparaten.

Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij projectleider Robert Ruiterkamp van de gemeente
Lochem, via r.ruiterkamp@lochem.nl. Of rechtstreeks met de aannemer via eefde@schageninfra.nl.