Focko de Zee Ridder in de Orde van Oranje-Nassau [video]

0
De versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau

LOCHEM – Lochemer Focko de Zee mag zich sinds zaterdagmiddag (5/2) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. De Zee is onderscheiden voor buitengewone verdiensten tijdens en buiten zijn werk.

Van 1980 tot 1998 was Focko de Zee algemeen secretaris/directeur bij Recron in Arnhem. In die hoedanigheid zette hij zich in voor recreatie en toerisme. Maar ook daarbuiten was hij erg actief. Zo was hij van 1994 tot 2005 voorzitter van de VVD-afdeling Vorden. Hij vond het belangrijk dat politiek en inwoners dichtbij elkaar bleven en zette zich daarvoor met hart en ziel in. Hij investeerde veel tijd in een toekomstbestendige gemeentelijke herindeling in de Achterhoek/Graafschap.

Na zijn verhuizing naar Lochem bleef hij beschikbaar als vraagbaak, gesprekspartner, bemiddelaar en adviseur. Altijd en overal zonder daar iets te willen ontvangen. ‘Voor hem telde alleen het resultaat’, zo vertelde de burgemeester.

JP van den Bent Stichting

Focko de Zee was van 1998 tot en met 2002 vrijwillig bestuurder bij de J.P. van den Bent Stichting. Hij droeg bij aan de professionalisering door het omvormen van het vrijwillig bestuur naar het model Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Vanaf februari 2003 tot 2006 was hij bezoldigd voorzitter van de Raad van Toezicht en van 2005 tot in 2015 vrijwillig bestuurslid van de vriendenstichting. Hij ontpopte zich als een betrokken en kritische sparringpartner voor de directeur/bestuurder.

Toerisme Achterhoek

Van 1999 tot 2006 zette Focko zich in voor het toerisme in de Achterhoek en voor Vorden. Hij maakte zich hard voor de samenvoeging van de VVV-kantoren naar één kantoor in de gemeente Bronckhorst. Hij was daarna actief in de Raad van Toezicht van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, de Raad van Advies Regiovorming en het regiobestuur. Als voorzitter van VVV Vorden was hij altijd op zoek naar de dialoog, zonder het resultaat uit het oog te verliezen.

Na zijn verhuizing droeg De Zee bij aan de promotie van Lochem. Daaraan bestond behoefte bij ondernemers en organisaties. Ook maakte hij zich hard voor de toekomst van de binnenstad. Dankzij hem kreeg afgelopen zomer het beeld ‘de Stadsmaagd’ een plek in de binnenstad.

Historisch Genootschap

Van 2004 tot 2018 was hij bestuurslid van het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. Hij speelde een cruciale rol bij de opbouw van de vereniging. Die ontstond in 2001 uit een fusie van 3 historische verenigingen in de toenmalige gemeente Lochem. Hij leverde een grote bijdrage aan nieuw beleid en aan het opzetten van de cartotheek. Na zijn aftreden bleef hij adviseur.

Verder zette hij het buitenmuseum op; een serie borden op markante punten in de gemeente, die de bezoekers vertellen hoe die plekken er vroeger uitzagen. Ze zijn met elkaar verbonden via een wandeling en een app. Als gids organiseerde Focko de Zee stadswandelingen en op dit moment leidt hij twee gidsen op. Verder stelde hij voor de VVV een boekje samen met twee stadswandelingen. Een boekje voor twee fietstochten droeg hij in concept al over aan de VVV.

Boeken en artikelen

De Zee is auteur van verschillende boeken: de Canon van Lochem, een reeks van 4 boekjes ‘Over Lochem’ en het boekje ‘Made in Lochem’. Ook schrijft hij elke week het ‘Verhaal van Lochem’ voor De Gids en de Berkelbode. Hij schreef ook het boek ‘Lochemse Industriële Historie’ en stelde een tentoonstelling samen voor de Industriële Kring Lochem.

Focko de Zee wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. De aard, duur, regionale en landelijke uitstraling én betekenis van zijn activiteiten waren voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende aanleiding om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder een video van de uitreiking van de onderscheiding door de burgemeester: