Welke verkeersborden verdwijnen in Lochem?

0

LOCHEM – Zoals al eerder gemeld verdwijnen uit de kern Lochem 353 verkeersborden. Welke dit zijn is te vinden in de onderstaande lijst. Tegen het verkeersbesluit dat hieraan ten grondslag ligt kan nog bezwaar worden aangetekend. Hoe dat moet staat onderaan dit bericht.

– Bord G5; Woonerf. Locatie: Noorderbleek;
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Woerdstraat;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Broekmaatsplein;
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Woerdstraat;
– Bord E2; Verbod stil te staan. Locatie: Tramstraat 3x
– Bord E4; Parkeergelegenheid. Locatie: Tramstraat
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Graaf Ottoweg
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Oosterbleek
– Bord G5; Woonerf. Locatie: Koedijk
– Bord C1; Geslotenverklaring. Locatie: Koedijk 3x
– Bord G6; Einde woonerf. Locatie: Koedijk
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Oliemolenerf 2x
– Bord G8; Voetpad. Locatie: Oliemolenerf 2x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Zaagmolenerf 2x
– Bord G8; Einde voetpad. Locatie: Zaagmolenerf
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Korenmolenweg
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Pelmolenerf 2x
– Bord G8; Einde voetpad. Locatie: Pelmolenerf 2x
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Koedijk 25x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Torenmolenlaan 3x
– Bord G8; Einde voetpad. Locatie: Torenmolenlaan 3x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Rosmolenstraat 2x
– Bord G8; Einde voetpad. Locatie: Rosmolenstraat 2x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Kopermolenring 2x
– Bord G8; Einde voetpad. Locatie: Kopermolenring 2x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Eekmolenweg
– Bord G8; Einde voetpad. Locatie: Eekmolenweg
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Hanzeweg 2x
– Bord G7; Voetpad. Locatie Mauritsweg
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie Olijslagweg 3x
– Bord D5r; Gebordbord. Schoolstraat
– Bord G7(zb); Voetgangersgebied. Locatie: Achterstraat
– Bord G7(ze); Voetgangersgebied. Locatie: Achterstraat
– Bord G7(zb); Voetgangersgebied. Locatie: Spaarbanksteeg
– Bord G7(ze); Voetgangersgebied. Locatie: Spaarbanksteeg
– Bord G7(zb); Voetgangersgebied. Locatie: Oosterwal
– Bord G7(ze); Voetgangersgebied. Locatie: Oosterwal
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Kleppersteeg
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Julianaweg
– Bord G5; Woonerf. Locatie: Noorderbleek 2x
– Bord G6; Einde woonerf. Locatie: Noorderbleek 2x
– Bord E2; Verbod stil te staan. Locatie: Tusseler 2x
– Bord C2; Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten. Locatie: Bergweg
– Bord D4; Gebod volgen rijrichting. Locatie: Bergweg
– Bord C3; Eenrichtingsweg. Locatie: Oranjelaan
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Prins Clauslaan 2x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Prins Frisolaan
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Zernikeplein 12x
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Pearsonplein
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Henri Dunantweg

– Bord G7; Voetpad. Locatie: Stiggoor 3x;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Endepol;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Keppelskamp 2x;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Marinus Naefflaan;
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Marinus Naefflaan 2x;
– Bord E2; Verbod stil te staan. Locatie: Zwiepseweg 7x;
– Bord E2; Verbod stil te staan. Locatie: Emmastraat;
– Bord E2; Verbod stil te staan. Locatie: Groeneweg;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Vogelwikke;
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Enkweg 2x;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Pearsonplein 2x;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Curieplein 2x;
– Bord E4; Parkeergelegenheid. Locatie: Curieplein;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Witbol;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: Heggerank 2x;
– Bord G7; Voetpad. Locatie: De Gloep;
– Bord E1; Parkeerverbod. Locatie: Hanzeweg 17x.

Publicatie en bezwaar
Dit besluit wordt officieel gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Berkelbode van 28 april 2018. Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.