Veengoot en Nieuwe Beek worden klimaatbestendig gemaakt

0
De monding van de Nieuwe Beek in de Barchemse Veengoot. Het bruggetje dat hier normaal ligt is even verwijderd (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het zal veel Lochemers niet zijn ontgaan. In de wijk Molengronden worden momenteel bergen verzet. Letterlijk bijna. De Barchemse Veengoot en de Nieuwe Beek worden klimaatbestendig gemaakt. Het werk is vooral gericht op voorkoming van wateroverlast maar met een beetje geluk vaart ook de biodiversiteit er wel bij.

De Vennegötte en de Ni-je Bekke, zoals autochtone Lochemers ze kennen, zijn in de loop der jaren steeds verder ingesloten door de oprukkende woonwijken. De Veengoot mondt even buiten de Molengronden uit in de Berkel. De Nieuwe Beek verbindt de Lochemse grachten met de Veengoot.

Hoogwater

De ingrepen die nu worden gepleegd zijn feitelijk het gevolg van een hoogwaterperiode in 2010. Toen werd water van de Berkel, na overvloedige regenval, de beide waterlopen ingestuwd. Het water stond destijds tot aan de lantaarnpalen langs het voet-/fietspad tussen de Veengoot en sportcomplex De Elze. Aan de andere kant liepen de kruipruimten van woningen onder.

Een woordvoerder van het Waterschap Rijn en IJssel vertelt dat zich destijds een uitzonderlijke situatie voordeed, maar dat herhaling door toenemend extreem weer niet ondenkbaar is. “De Berkel kan forse regenval meestal wel aan, maar in 2010 was ook in Duitsland veel water gevallen en die combinatie zorgde voor problemen.” Overigens kan tegenwoordig ook water uit de bovenloop van de Berkel bij de Hanzeweg richting Twentekanaal worden gespuid. Ook dit kan problemen voorkomen.

Lees verder onder de foto…

Dit gedeelte van de Veengoot is al klaar (foto: LochemsNieuws)

Samenwerking

Het waterschap maakte een plan voor verbetering en ging in gesprek met de gemeente Lochem. Waterschap en gemeenten delen de kosten van het project dat momenteel wordt uitgevoerd.

Van beide waterlopen wordt aan een zijde de kade flink verhoogd. Aan de andere kant wordt een langzaam aflopende kade gerealiseerd, waar door het water aan die zijde meer ruimte krijgt.

Werk op schema

Het werk is in augustus gestart. De aannemer rond het grove werk voor het einde van het jaar af. Daarna moet nog wel meer gebeuren maar dat zorgt niet meer voor veel overlast. De woordvoerder van het waterschap meldt dat het werk op schema ligt. Omwonenden, waar de graafmachines in sommige gevallen nagenoeg in de tuin staan, zijn vooraf geïnformeerd.

Water vasthouden

Nog niet eens zo lang geleden was alles erop gericht om water zo snel mogelijk af te voeren richting grote rivieren. Door de toenemende droogte is het nu zaak om water zo lang mogelijk vast te houden om zo een buffer te hebben voor tijden van langdurige droogte.

Een lage grondwaterstand is slecht voor natuur en de agrarische sector. Zelfs funderingen van gebouwen kunnen slecht tegen droogte. De werkzaamheden die in dit artikel worden beschreven zijn dan ook niet gericht op de een snellere afvoer. Door het water meer ruimte te geven kunnen pieken beter worden opgevangen zonder gevaar voor overstroming.

Bij het voormalige waterschaphuis aan de Prins Bernhardweg kan water uit de Berkel naar de Lochemse grachten worden geleid. Nabij de Mauritsweg kan het water uit de grachten naar de Nieuwe Beek stromen als dit nodig is. Vervolgens stroomt het via de Veengoot weer terug naar de Berkel.

Bekijk hieronder nog twee foto’s:

Het bruggetje over de Nieuwe Beek ligt even op het droge (LochemsNieuws)
Het projectbord dat langs de Koedijk staat (foto: LochemsNieuws)