VVD stelt vragen over hernieuwd plan windmolens Eefde-West

0
Eerder protest tegen de windmolen bij Eefde op een paaltje van het mislukte kunstwerk 'Het Witte Lint' (archieffoto: LokaalGelderland.nl)

EEFDE/LOCHEM – De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over berichten dat de procedure die moet leiden tot de plaatsing van drie windmolens op het Zutphense bedrijventerrein De Mars en in Eefde-West. Ook dat laatste is Zutphens grondgebied maar, zoals de naam al doet vermoeden, krijgt Eefde mogelijk te maken met de gevolgen van de plaatsing.

De molens zouden langs de monding van het Twentekanaal in de IJssel moeten komen. Afgelopen maandag maakten het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind BV bekend dat ze procedure voortzetten en nieuwe vergunning aanvragen bij de provincie Gelderland. Het bestemmingsplan en de vergunning werden in mei vernietigd door de Raad van State. Datzelfde rechtsorgaan dwong de regering eind juni om een milieubeoordeling te maken voor windmolens. Duidelijke normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid ontbreken nu en dat is in strijd met Europees recht.

Vragen

De VVD wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het op de hoogte is van de hernieuwde plannen en zo ja, wanneer het college hierover is geïnformeerd. Een andere vraag is of B&W kunnen aangeven welke extra kosten het Waterschap en IJsselwind gaan maken voor de nieuwe procedure.

Verder wil de VVD-fractie weten of Lochem Energie, één van de aandeelhouders van
IJsselwind BV, extra financiering krijgt vanuit de gemeente Lochem voor deze hernieuwde procedure. De liberalen willen ook weten hoe het college aankijkt tegen het initiatief, in het licht van het recente besluit om geen aanvragen voor windturbines in behandeling te nemen in verband met het ontbreken van milieunormen. Dat besluit is een rechtstreeks gevolg van de genoemde uitspraak van Raad van State.

Zienswijze

Het college wordt ten slotte gevraagd of het bereid is om in een zienswijze naar de initiatiefnemers, de gemeente Zutphen én naar de Provincie aan te geven geen voorstander te zijn van het hernieuwde initiatief totdat landelijk milieunormen bekend zijn, of totdat lokaal eigen milieunormen zijn vastgesteld. Dat laatste kan, maar dan bestaat het gevaar dat de normen in een later stadium worden overruled door landelijk normen.

De initiatiefnemers hebben aangegeven in overleg te treden met de Omgevingsadviesraad (OAR) en het Bewonersplatform over hoe zij de komende tijd bij het proces worden betrokken.

Draagvlak

De gemeente Lochem was aanvankelijk betrokken bij IJsselwind, maar trok zich na stevig verzet van onder meer Eefde Tegenwind terug. Een argument was toen dat er geen draagvlak was en dat doorzetten van participatie in het project het draagvlak voor andere energieprojecten op eigen grondgebied in gevaar zou kunnen brengen.

Lees via onderstaande link het bericht dat het waterschap en IJsselwind op maandag 6 september publiceerden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel:

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind willen door met realisatie Windpark IJsselwind

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind hebben het voornemen door te gaan met het realiseren van Windpark IJsselwind in Zutphen. Dit hebben het college van dijkgraaf en heemraden en het bestuur van IJsselwind besloten. De drie windturbines zijn gepland langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West.