VVD: ‘Geef sluis Eefde en voetbalkooi Lochem weer vrij’

0
De sluis bij Eefde met rechts de nieuwe sluiskolk en het heringerichte terrein ernaast (bron: Rijkswaterstaat)

LOCHEM – De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad wil dat de voetbalkooi ‘Activity Square’ op sportpark De Elze in Lochem en de ‘kijkersplek’ bij de nieuwe sluis in Eefde weer toegankelijk worden. Via een motie wordt het college van B&W opgeroepen om een verzoek hiertoe in te dienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Die motie komt maandagavond (25 mei) in stemming.

[UPDATE: de motie is inmiddels behandeld door de gemeenteraad. Lees HIER de uitkomst.]

De beide voorzieningen werden gesloten om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar zouden komen. Dit is geregeld via een zogeheten aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Nu er in het kader van de versoepeling van de corona-maatregelen steeds meer versoepelingen komen vinden de liberalen dat ook dit ook op de genoemde plekken moet kunnen.

Voorbeeld Zutphen

Als voorbeeld worden een initiatief van de burgemeester van Zutphen genoemd. Die probeert samen met jongeren te komen tot een veilige en beheersbare opening van het skatepark aldaar.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn is voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Hij heeft op basis van een noodverordening momenteel veel macht. Hij heeft een week geleden aangegeven dat hij bereid is aanwijzingsbesluiten in te trekken op initiatief van en in overleg met de burgemeesters van de regiogemeenten.

Zo kort mogelijk

De VVD stelt in de motie dat verboden op last van de overheid vrijheden van inwoners beperken en daarom zo minimaal en zo kort mogelijk van toepassing dienen te zijn. Omdat vanaf 1 juni meer versoepelingen van kracht worden, wordt verwacht dat de druk op de beide locaties in de gemeente niet meer overdreven groot zal zijn. En zeker niet in vergelijking met IKEA-winkels, stadscentra en stranden die wél geopend zijn.