Vragen over 30 kilometer limiet Lochemseweg Epse

0
De beoogde locatie voor de realisatie van het Dorpsplein Epse. Op de voorgrond loopt de Lochemseweg

EPSE/LOCHEM – De PvdA heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W van Lochem gesteld over de realisatie van een 30-kilometer-zone op de Lochemseweg in de bebouwde kom van Epse. De introductie hiervan hangt al sinds 2016 in de lucht.

In maart van dat jaar sprak de raad de wens uit voor de tempolimiet in Epse, op initiatief van PvdA en GroenLinks. Die eerste partij wijst er nu op dat het eerste lustrum van die opdracht aan het college in zicht komt en vraagt zich af dat is wat wordt bedoeld met het woord ‘Doen’ in de titel van het collegeakkoord (‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’).

Geld en motie

Begin 2017 werden de benodigde middelen voor de inrichting van een deel van de Lochemseweg tot 30-kilometer-zone beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Diezelfde raad spoorde het college toen via een motie aan om de uitvoering ‘voortvarend ter hand te nemen’.

Koppeling met dorpsplein

Vorig jaar september vroeg de PvdA nog eens hoe de vlag erbij hing. in de beantwoording legden B&W toen de link met de mogelijk aanleg van een dorpsplein in Epse. Daartoe moet het eigendom van de weg worden overgedragen van provincie naar gemeente. De PvdA wijst er nu op dat de Dorpsraad Epse kort daarna heeft aangegeven dat de realisatie van de 30-kilometer-zone wat de belangenorganisatie betreft los staat van de wens om een dorpsplein te realiseren.