Vragen GB: ‘Is Lochem voorbereid op acties dierenactivisten?’

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De fractie van GemeenteBelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Lochemse college van B&W, naar aanleiding van de bezetting door dierenactivisten van een agrarische bedrijf in Boxtel, eerder deze week. De fractie wil onder mee weten of de gemeente is voorbereid op dergelijke incidenten.

Hieronder de letterlijk overgenomen vragen van GemeenteBelangen:

1. Gezien de illegale bestorming door een wereldwijd netwerk van dierenextremisten bij een agrarische onderneming (varkenshouderij) in Boxtel, vragen wij of de gemeente Lochem goed en voldoende voorbereid is op deze, in de ogen van GB, ontoelaatbare wetsovertreding?

2. Heeft de burgemeester voldoende tools en richtlijnen om middels de APV of andere
regelgeving, uit hoofde van zijn functie, deze invallen te kunnen voorkomen en/of binnen geringe tijd te kunnen beëindigen?

3. Zijn er binnen de gemeente of regio voldoende hulpverleners (politie, brandweer) welke adequaat kunnen ingrijpen tijdens een dergelijke situatie?

4. Beseft het college dat het bij deze bedrijven vaak om een combinatie gaat van wonen en werken op één erf en dat er waarschijnlijk ook binnen onze gemeente agrariërs (in
diverse sectoren) zijn die zich niet veilig voelen op eigen bedrijf. Hoe kan men voor deze inwoners het gevoel van veiligheid laten terugkeren?

5. Heeft de gemeente Lochem een actieplan? Zo nee, is het dan goed om zo’n plan te maken; wellicht in samenwerkingsverband met de regio?

Toelichting:
In de toelichting verwijst GB naar de actie van maandag 13 mei in Boxtel. Daar heeft toen een groep dierenactivisten een staldeur geforceerd, waarna de actievoerders tussen de varkensverblijven gingen zitten. Dit leidde tot een tegenactie van boeren uit de omgeving. De sfeer was grimmig en de politie moest ingrijpen. Er werden 76 bezetters en één tegen-demonstrant aangehouden.

Onacceptabel

GB schrijft het onacceptabel te vinden dat mensen binnendringen bij bewoners en hun bedrijf bezet houden. ‘De agrarische sector is bezorgd. Een andere keer kunnen zij aan de beurt zijn. Intimidatie, bedreiging, binnentreden in particuliere bezittingen zonder hygiëne protocol met risico op besmetting, veroorzaken stress bij boer en dier’, aldus de fractie.

1 REACTIE

  1. Ik kan me voorstellen dat een groot aantal agrariërs bezorgd zijn met deze ontwikkelingen maar de vraag van GB snap ik niet, of zijn ze niet op de hoogte dat de burgemeester daarvoor het rampenplan voor in zijn bureau-la heeft liggen.

Comments are closed.