Voorrangsregels Graafschapterrein duidelijker

0
De haaientanden geven de voorrangssituatie aan (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het vernieuwde Graafschapterrein oogt een stuk beter dan voorheen maar de voorrangsregels zijn nog niet heel duidelijk en is volgens velen ook niet het meest logisch. Inmiddels zijn haaientanden aangebracht en ook een deel van de bebording is aangepast. Op vragen van de raadsfractie van Meedenken met Lochem (MmL) antwoordt het college van B&W dat de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

LochemsNieuws heeft de afgelopen tijd met de nodige bezoekers gesproken en zeer regelmatig gekeken naar de naleving van de regels. Uit de gesprekken blijkt dat veel mensen hadden verwacht dat de Prins Bernhard na de facelift niet langer een voorrangsweg zou zijn. Ook blijkt dat veel automobilisten zich weinig gelegen laten liggen aan de regel dat op het grootste deel van de parkeerplaatsen een parkeerschijf moeten worden gebruikt.

Verblijfsgebied

In de verwachting van veel mensen zou de Prins Bernhardweg een soort verblijfsgebied worden waar auto’s niet langer dominant zouden zijn. Dat zou volgens velen ook logisch zijn omdat een groot deel van de parkeerplaats van de inmiddels vertrokken Lidl ook openbaar wordt. Auto’s rijden nu nog steeds vrij hard en het is de vraag of een snelheidslimiet daar verandering in zal brengen. De weg is nog altijd vrij breed en automobilisten worden slechts ‘gehinderd’ door een flinke hobbel bij begin en eind van de met klinker bestraatte zone.

Geen zebrapad

Uit de antwoorden van vragen van MmL, dat vragen van inwoners kreeg, blijkt verder dat niet is voorzien in een zebrapad of andere oversteekvoorziening voor voetgangers. Er was eerder wél een zebra, hoewel die niet op de meest logische plek lag. Het college denkt dat verlaging van de snelheidslimiet voldoende is om de veiligheid van voetgangers te waarborgen. Vreemd genoeg wordt hierbij opgemerkt dat het verdwijnen van Lidl tot minder oversteekbewegingen leidt. Het feit dat de parkeerplaats deels openbaar wordt en mensen die daar parkeren dus moeten oversteken, wordt niet benoemd.

Parkeerschijf

Regelmatig checks in de afgelopen weken leren dat het gebruik van de parkeerschijf op het Graafschapterrein weliswaar langzaam wat toeneemt maar op sommige momenten gebruikt slechts ongeveer de helft van de gemotoriseerde bezoekers de blauwe schijf. Net als elders in het centrum wordt hier niet of nauwelijks op gecontroleerd.

lees verder onder de foto…

Lang niet iedereen gebruikt de parkeerschijf op het Graafschapterrein (foto: LochemsNieuws)

Blauwe zone

Het grootste deel van de parkeervakken is voorzien van een blauwe lijn. Alleen het achterste gedeelte van het Graafschapterrein is bestemd voor langparkeerders, zoals omwonenden en mensen die in de binnenstad werken. Een bord geeft weliswaar aan dat er vrije plaatsen zijn (foto onder) maar niet voor wie deze bestemd zijn. Overdag regelmatig een tekort aan parkeerplekken voor langparkeerders. Dan is er in de blauwe zone vaak nog wél plek. Het hele terrein vrijgeven zou een oplossing kunnen zijn.

einde tekst

Dit bord geeft de verdeling van vrije plekken en plekken met parkeerschijf aan (foto: LochhemsNieuws)